Corregir una adreça o una ubicació de marcador incorrectes

Podeu afegir o editar adreces a Maps perquè pugui veure-les tothom. Afegiu adreces postals, corregiu el lloc on s'han d'entregar paquets o ajusteu la ubicació dels marcadors.

Corregir una adreça

Per corregir una adreça concreta:

  1. A l'ordinador, obriu Google Maps.
  2. Cerqueu una adreça. A continuació, feu clic a Suggereix un canvi i, a continuació, Adreça o ubicació del marcador incorrectes.
  3. Introduïu la informació de l'adreça.
  4. Per enviar-la, feu clic a Envia.

Per afegir una adreça d'una via que no surt al mapa, primer afegiu la via.

Consell: Per millorar la informació geogràfica d'una àrea a Google Maps, les organitzacions o els governs poden corregir diverses adreces amb la nostra eina de pujada de dades geogràfiques. Aquestes organitzacions o governs han de complir els nostres requisits de partners i de contingut.

Afegir una altra adreça

  1. A l'ordinador, obriu Google Maps.
  2. Feu clic a Menú Menú
  3. A la part inferior, feu clic a Edita el mapa i, a continuació, Adreça o ubicació del marcador incorrectes.
  4. Moveu el mapa fins a l'adreça que voleu afegir i centreu-lo.
  5. Introduïu la informació de l'adreça. 
  6. Per enviar-la, feu clic a Envia.

Per corregir diverses adreces: heu d'afegir cada adreça individualment seguint els passos anteriors.

Fer altres canvis en el lloc o l'adreça

Afegir una etiqueta privada

Podeu afegir una etiqueta privada als llocs del mapa. Quan corregiu una adreça, l'actualització està disponible per a tothom. Les etiquetes privades, en canvi, només les pot veure qui les ha creat. Els llocs etiquetats es mostren al mapa, als suggeriments de cerca i a la pantalla "Els meus llocs".

Afegir al mapa un lloc o un edifici que no hi surten

També podeu afegir al mapa llocs que no hi surten, com ara punts de referència públics, cafeteries o altres empreses locals. Obteniu informació sobre com podeu afegir al mapa un lloc que no hi surt.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
76697
false