Corregir una adreça o una ubicació de marcador incorrectes

Podeu afegir o editar adreces a Maps perquè pugui veure-les tothom. Afegiu adreces postals, corregiu el lloc on s'han d'entregar paquets o ajusteu la ubicació dels marcadors.

Corregir una adreça

Important: 

Les organitzacions o els governs poden corregir diverses adreces a Google Maps amb Partners de contingut de Google Maps. Aquestes organitzacions o governs han de complir els nostres requisits de partners i de contingut per fer-ho.

 

 1. A l'ordinador, obriu Google Maps.
 2. Cerqueu una adreça.
 3. Feu clic a Suggereix un canvi i, a continuació, Adreça o ubicació del marcador incorrectes.
 4. Introduïu la informació de l'adreça.
 5. Feu clic a Envia.

Consell: per afegir una adreça d'una via que no surt al mapa, primer afegiu la via.

Afegir una altra adreça

 1. A l'ordinador, obriu Google Maps.
 2. Feu clic a Menú Menú
 3. A la part inferior, feu clic a Edita el mapa i, a continuació, Adreça o ubicació del marcador incorrectes.
 4. Moveu el mapa fins a l'adreça que voleu afegir i centreu-lo.
 5. Introduïu la informació de l'adreça.
 6. Feu clic a Envia.

Per corregir diverses adreces: heu d'afegir cada adreça individualment seguint els passos anteriors.

Afegir una etiqueta privada

Podeu afegir una etiqueta privada als llocs del mapa. Quan corregiu una adreça, l'actualització està disponible per a tothom. Les etiquetes privades, en canvi, només les pot veure qui les ha creat. Els llocs etiquetats es mostren al mapa, als suggeriments de cerca i a Desats Desa el lloc.

Fer altres canvis

Afegir al mapa un lloc o un edifici que no hi surten

També podeu afegir al mapa llocs que no hi surten, com ara punts de referència públics, cafeteries o altres empreses locals. Obteniu informació sobre com podeu afegir llocs que no surten al mapa.

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal