Corregir una adreça o una ubicació de marcador incorrectes

Podeu afegir o editar adreces a Maps perquè pugui veure-les tothom. Afegiu adreces postals, corregiu el lloc on s'han d'entregar els paquets o ajusteu la ubicació dels marcadors.

Corregir una adreça

Per corregir una adreça concreta, feu el següent:

  1. Obriu Google Maps a l'ordinador.
  2. Cerqueu una adreça. A continuació, feu clic a Suggereix un canvi i després Adreça o ubicació del marcador incorrectes.
  3. Introduïu la informació de l'adreça.
  4. Per enviar-la, feu clic a Envia.

Si voleu afegir una adreça que no té carrer al mapa, primer heu d'afegir el carrer. Un cop acceptat, seguiu els passos per afegir una altra adreça.

Consell: Per millorar la informació geogràfica d'una àrea a Google Maps, les organitzacions o els governs poden corregir diverses adreces amb la nostra eina de pujada de dades geogràfiques. Aquestes organitzacions o governs han de complir els nostres requisits de partners i de contingut.

Afegir una altra adreça

  1. A l'ordinador, obriu Google Maps.
  2. Feu clic a Menú Menú
  3. A la part inferior, feu clic a Edita el mapa i després Adreça o ubicació del marcador incorrectes.
  4. Moveu el mapa fins a l'adreça que voleu afegir i centreu-lo.
  5. Introduïu la informació de l'adreça. 
  6. Per enviar-la, feu clic a Envia.

Per corregir diverses adreces: heu d'afegir cada adreça individualment seguint els passos anteriors.

Fer altres canvis en el lloc o l'adreça

Afegir una etiqueta privada

Podeu afegir una etiqueta privada als llocs del mapa. Quan corregiu una adreça, l'actualització està disponible per a tothom. Les etiquetes privades, en canvi, només les pot veure qui les ha creat. Els llocs etiquetats es mostren al mapa, als suggeriments de cerca i a la pantalla "Els meus llocs".

Afegir un lloc o un edifici que no surten

També podeu afegir al mapa llocs que no hi surten, com ara punts de referència públics, cafeteries o altres empreses locals. Obteniu informació sobre com podeu afegir al mapa un lloc que no hi surt.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?