Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính
Map Maker sẽ ngừng hoạt động vào tháng 3 năm 2017. Tìm hiểu thêm.

Nhận và chỉnh sửa chỉ đường

Bạn biết một tuyến đường tốt hơn Google Maps? Hãy sử dụng Map Maker để chỉnh sửa chỉ đường từ địa điểm này đến địa điểm khác.

Bước 1: Nhận chỉ đường

 1. Truy cập vào Google Map Maker.
 2. Ở phía trên cùng bên trái của bản đồ, hãy nhấp vào Chỉnh sửa tiếp đến Chỉ đường.
 3. Trong ô bên trái, hãy nhập địa chỉ bắt đầu. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào vị trí bắt đầu và nhấp vào Nhận chỉ đường từ đây.
 4. Trong ô bên trái, hãy nhập địa chỉ điểm đến. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào vị trí điểm đến và nhấp vào Nhận chỉ đường đến đây
 5. Nhấp vào Nhận chỉ đường.

Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào một vị trí và nhấp vào Nhận chỉ đường từ đây hoặc Nhận chỉ đường đến đây.

Bước 2: Chỉnh sửa chỉ đường

 1. Tìm bước chỉ đường bạn muốn thay đổi và nhấp vào Chỉnh sửa.
 2. Nhấn vào thay đổi bạn muốn thực hiện từ danh sách.
  • Chỉnh sửa chi tiết nút giao cắt
  • Chỉnh sửa giới hạn rẽ
  • Không cho phép rẽ
  • Không thể rẽ vào đường một chiều
 3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
 4. Nhấp vào Lưu. Sau khi thay đổi của bạn được chấp thuận, chỉ đường công khai sẽ được cập nhật.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?