Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Nhận và chỉnh sửa chỉ đường

Bạn biết một tuyến đường tốt hơn Google Maps? Hãy sử dụng Map Maker để chỉnh sửa chỉ đường từ địa điểm này đến địa điểm khác.

Nhận chỉ đường

Trước tiên bạn cần nhận chỉ đường hiện tại. Có nhiều cách để nhận được chỉ đường:

Sử dụng tìm kiếm

Nếu bạn biết tên của điểm xuất phát và điểm kết thúc, bạn có thể dùng chức năng tìm kiếm trong Map Maker để nhận được chỉ đường.

 1. Tìm kiếm điểm xuất phát của bạn.
 2. Nhấp vào điểm đánh dấu địa điểm của đối tượng địa lý trong chế độ xem.
 3. Nhấp vào Nhận chỉ đường trong Cửa sổ thông tin của đối tượng địa lý.
  1. Chọn Từ đây nếu bạn muốn nhận chỉ đường từ vị trí của đối tượng địa lý của bạn.
  2. Chọn Đến đây nếu bạn muốn nhận chỉ đường tới vị trí của đối tượng địa lý của bạn.
 4. Nhập Địa chỉ kết thúc/xuất phát.
 5. Nhấn Enter.
 6. Chọn phương thức đi lại  để có chỉ đường cụ thể.

Từ bản đồ:

Biện pháp này rất thích hợp nếu điểm xuất phát và điểm kết thúc gần nhau.

 1. Di chuyển đến điểm xuất phát của bạn.
 2. Nhấp chuột phải lên địa điểm và chọn Nhận chỉ đường từ đây.
 3. Bây giờ di chuyển đến địa điểm bạn muốn, nhấp chuột phải, và chọn Nhận chỉ đường đến đây.

Chỉnh sửa chỉ đường lái xe

Nếu bạn thấy Chỉ đường lái xe không chính xác đối với một đích đến cụ thể, bạn có thể chỉnh sửa các nút giao cắt dọc theo tuyến đường để giúp sửa lại chỉ đường.

Để sửa lại chỉ đường:

 1. Tìm chỉ đường cần phải sửa lại trong bảng điều khiển bên trái.
 2. Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa có sẵn bên cạnh chỉ đường đó.
 3. Chọn lý do thích hợp từ những tùy chọn sẵn có:
  1. Chỉnh sửa chi tiết nút giao cắt.
  2. Chỉnh sửa hạn chế rẽ
  3. Không cho phép rẽ
  4. Không được rẽ vào đường một chiều
 4. Thực hiện các thay đổi cần thiết theo như tùy chọn mà bạn đã chọn.
 5. Nhấp vào Lưu. Chỉ đường sẽ được cập nhật khi thay đổi được phê duyệt.
Bài viết này có hữu ích không?