Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính
Map Maker sẽ ngừng hoạt động vào tháng 3 năm 2017. Tìm hiểu thêm.

Địa chỉ

Thêm thông tin chi tiết địa chỉ của một địa điểm tromg danh sách hoặc đối tượng trên Map Marker.

Các phần khác nhau của Địa chỉ

Dòng địa chỉ

Sử dụng thuộc tính này để nhập các phần của địa chỉ mà không được chụp trong trường cung cấp, chẳng hạn như số căn hộ, tên khu nhà, tòa nhà, giai đoạn xây dựng, số cửa hàng và số đoạn đường.

Có thể thêm số căn hộ vào trường dòng địa chỉ bằng cách sử dụng định dạng này: #số căn hộ, số phố (ví dụ: # 16, 10).

Số phố

Nhập số lô hoặc số nhà liên quan đến vị trí. Sau đó, chọn tên phố tương ứng từ menu thả xuống.

Tên phố

Chọn tên phố từ các tùy chọn cho sẵn trong menu thả xuống. Nếu địa điểm gần nhiều phố, tên của những phố đó sẽ xuất hiện dưới dạng các tùy chọn.

Nếu các tên phố không chính xác hoặc không có tên phố nào xuất hiện, bạn có thể chỉnh sửa phố hoặc vẽ một con phố mới.

Cụm dân cư

Cụm dân cư được coi là một phần tương đối nhỏ của thành phố, chẳng hạn như vùng lân cận, khu nhà ở hoặc khu phát triển nhà ở có tên chính thức của riêng mình hoặc tên địa phương. Thông tin này được điền tự động, nhưng bạn có thể chỉnh sửa bằng cách chọn địa phương mới từ menu thả xuống.

Khu dân cư

Khu dân cư là một khu khá lớn của một thành phố có tên chính thức. Ví dụ các khu dân cư bao gồm một số khu nhà ở hoặc khu phát triển. Thông tin này được điền tự động, nhưng bạn có thể chỉnh sửa bằng cách chọn địa phương mới từ menu thả xuống.

Thành phố

Thành phố: Thành phố được tự động điền dựa vào vị trí đặt và hiển thị đối tượng địa lý trên Google Maps. Nếu bạn không nhìn thấy tên thành phố được điền vào, bạn có thể thêm thành phố mới hoặc chỉnh sửa thành phố hiện có.

Quận/hạt

Quận/hạt (còn được gọi là Xứ và các tên khác trong một số vùng) có thể bao gồm nhiều thành phố và có thể là các khu vực tách rời nhau. Bạn có thể thể thêm một quận/hạt mới hoặc chỉnh sửa quận/hạt có sẵn. Đối với một số vùng trên thế giới, việc tạo thuộc tính này có thể không được phép.

Tiểu bang

Tiểu bang là cấp phân chia thứ nhất trong phạm vi một quốc gia. Các tiểu bang còn có thể được gọi là tỉnh, vùng hoặc khu vực tự trị. Lưu ý rằng đối với một số vùng trên thế giới, việc tạo hoặc chỉnh sửa tiểu bang có thể không được phép.

Mã bưu điện

Nhập mã bưu điện/mã zip của vị trí nơi đối tượng địa lý tồn tại

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?