Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính
Map Maker sẽ ngừng hoạt động vào tháng 3 năm 2017. Tìm hiểu thêm.

Giới thiệu về hoạt động đánh giá

Quá trình đánh giá của Map Maker cho phép bạn xác nhận các bản chỉnh sửa do những người lập bản đồ khác thực hiện. Để đảm bảo chất lượng, hầu hết các bản chỉnh sửa cần phải được đánh giá trước khi công bố trên Google Maps.

Tại sao phải đánh giá các bản chỉnh sửa?

Bạn là một chuyên gia về khu vực của mình và chúng tôi tin tưởng bạn sẽ giúp chúng tôi xác định những bản chỉnh sửa nào là chính xác. Hãy tham gia vào việc cải thiện bản đồ.

Các bản chỉnh sửa được gửi cho đánh giá vì một vài lý do:

  • Để cung cấp phản hồi cho người chỉnh sửa mới và giúp họ hiểu quy trình lập bản đồ.
  • Để cung cấp phản hồi về các bản chỉnh sửa phức tạp hơn.
  • Để đảm bảo các bản chỉnh sửa nhạy cảm đáp ứng được Các nguyên tắc đánh giá

Giúp bản chỉnh sửa của bạn được đánh giá nhanh hơn

Bạn đánh giá càng nhiều bản chỉnh sửa bởi những người lập bản đồ khác, thì bản chỉnh sửa của bạn sẽ càng có thể xuất hiện sớm hơn trong hàng chờ đánh giá. Điều này giúp bản chỉnh sửa của bạn được công bố trên Google Maps nhanh hơn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?