Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính
Map Maker sẽ ngừng hoạt động vào tháng 3 năm 2017. Tìm hiểu thêm.

Tốc độ trung bình

Ghi rõ tốc độ trung bình của đường tại đây theo mph (dặm trên giờ) hoặc km/h (ki lô mét trên giờ) dựa trên giá trị mặc định của quốc gia. Tốc độ được dùng để tạo các tuyến đường và thời gian đi lại phù hợp cho chỉ đường trên bản đồ.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?