Tốc độ trung bình

Ghi rõ tốc độ trung bình của đường tại đây theo mph (dặm trên giờ) hoặc km/h (ki lô mét trên giờ) dựa trên giá trị mặc định của quốc gia. Tốc độ được dùng để tạo các tuyến đường và thời gian đi lại phù hợp cho chỉ đường trên bản đồ.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích