Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính
Map Maker sẽ ngừng hoạt động vào tháng 3 năm 2017. Tìm hiểu thêm.

Xóa hoặc khôi phục địa điểm

Xóa địa điểm

Để xóa một địa điểm trên Maps không còn tồn tại hoặc chưa bao giờ tồn tại:

 1. Mở Map Maker.
 2. Tìm đối tượng địa lý cần xóa.
 3. Chọn đối tượng địa lý.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa > Xóa đối tượng địa lý này.
 5. Chọn lý do cho việc xóa. Bạn cũng có thể thêm nhận xét để cung cấp thêm chi tiết.
 6. Nhấp vào Xóa.

Lý do xóa một địa điểm:

 • Đối tượng địa lý không tồn tại: Cho biết rằng đối tượng địa lý không tồn tại hoặc chỉ là một địa điểm hư cấu. Bạn cũng có thể sử dụng lý do này để xóa các danh sách riêng tư.
 • Đối tượng địa lý này bị trùng lặp: Cho biết địa điểm đã tồn tại trên bản đồ.
 • Đối tượng địa lý là spam/lạm dụng: Cho biết đối tượng địa lý chứa thông tin không phù hợp hoặc độc hại.
 • Địa điểm này đã đóng cửa bởi vì:
  • Địa điểm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời đóng cửa.
  • Địa điểm này đã thay đổi vị trí, bất kể khoảng cách là bao xa.
  • Tên thương hiệu đã thay đổi (ví dụ: Sean’s Burgers thành Jitters Coffee).
  • Địa điểm đã bị phá hủy.
 • Khác: Nếu có lý do khác để xóa đối tượng địa lý, hãy gửi thư kèm thêm thông tin đến người đánh giá.

Đổi tên thương hiệu doanh nghiệp: Đổi tên thương hiệu là khi một doanh nghiệp thay đổi tên, biểu trưng, thiết kế hoặc biểu tượng của họ, nhưng về mặt khác vẫn giữ nguyên.

 • Nếu doanh nghiệp được xác nhận bởi Google Doanh nghiệp của tôi, hãy thêm tên mới làm tên "chính" và để trống kiểu tên cũ.
 • Nếu doanh nghiệp không được xác nhận bởi Google Doanh nghiệp của tôi và:
  • tên mới và tên cũ có liên quan hoặc tương tự, hãy thêm tên mới làm tên "chính" và để trống kiểu tên cũ.
  • Nếu tên hoàn toàn khác nhau, hãy xóa doanh nghiệp cũ và thêm doanh nghiệp mới.

Khôi phục địa điểm

Để khôi phục các địa điểm đã bị xóa vì bị đóng cửa:

 1. Tìm đối tượng địa lý bạn muốn khôi phục.
 2. Chọn đối tượng địa lý.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa >Chỉnh sửa địa điểm này.
 4. Trong bảng điều khiển bên trái, hãy bỏ chọn Địa điểm đã đóng cửa.
 5. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Tính năng này chỉ có tác dụng cho các địa điểm đã bị xóa bằng cách sử dụng tùy chọn "Địa điểm này đã bị đóng".

Nếu đối tượng địa lý đã bị xóa vì các lý do khác, thì chỉ người lập bản đồ, là người đã thêm địa điểm, mới có thể khôi phục địa điểm đó. Để khôi phục địa điểm, hãy thực hiện theo các bước ở trên và bỏ chọn "Địa điểm đã bị loại bỏ" hoặc "Địa điểm được đánh dấu trùng lặp". Nếu bạn không phải là chủ sở hữu, hãy thêm một địa điểm mới.

Nếu đối tượng địa lý thiếu thông tin, hãy chỉnh sửa nó.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?