Xóa hoặc khôi phục địa điểm

Xóa địa điểm

Nếu bạn thấy một địa điểm/danh sách trên Maps không còn tồn tại nữa (hoặc chưa bao giờ tồn tại!), thì bạn có thể xóa địa điểm/danh sách đó:

 1. Tìm kiếm đối tượng địa lý bạn muốn xóa.
 2. Chọn đối tượng địa lý, nhấp vào Chỉnh sửa và chọn Xóa đối tượng địa lý này.
 3. Chọn lý do xóa của bạn và sử dụng mục "Nhận xét cho người đánh giá" để cung cấp các chi tiết bổ sung.
 4. Nhấp vào Xóa để hoàn tất
Nếu bạn tìm thấy các điểm không chính xác trong đối tượng địa lý hiện có, bạn nên chỉnh sửa hơn là xóa đối tượng địa lý đó.

Lý do xóa:

 • Đối tượng địa lý không tồn tại: Cho biết đối tượng địa lý không tồn tại hoặc chỉ là một địa điểm hư cấu. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn này để xóa các danh sách riêng tư.
 • Tồn tại một trùng lặp của đối tượng địa lý này: Cho biết đối tượng địa lý đã tồn tại trên bản đồ. Để trợ giúp người đánh giá, hãy cung cấp liên kết tới đối tượng địa lý trùng lặp. Đảm bảo rằng bạn xóa đối tượng địa lý chứa ít thông tin hơn.
 • Đối tượng địa lý là spam/lạm dụng: Cho biết đối tượng địa lý chứa thông tin không phù hợp hoặc độc hại được thêm vào một cách có chủ ý.
 • Địa điểm này đã đóng:
  • Cho biết đối tượng địa lý đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời đóng cửa tại vị trí hiện tại.
  • Cho biết đối tượng địa lý đã chuyển vị trí từ địa điểm này sang địa điểm khác, bất kể khoảng cách.  
  • Cho biết tên đã được thay đổi hoàn toàn (ví dụ: Sean’s Burgers thành Jitters Coffee).
  • Cho biết các tòa nhà đã bị phá hủy có tên.
 • Lý do khác: Cho biết rằng bạn đang xóa đối tượng địa lý với các lý do khác với những lý do được chỉ rõ trong menu thả xuống. Cung cấp thêm thông tin để hỗ trợ cho việc xóa của bạn trong trường "Nhận xét cho người dánh giá".

Không xóa:

 • Đổi tên thương hiệu doanh nghiệp: Đổi tên thương hiệu là khi một doanh nghiệp thay đổi tên, biểu trưng, thiết kế hoặc biểu tượng của họ, nhưng về mặt khác vẫn giữ nguyên. Chỉ cần thêm tên mới làm tên “chính” và vẫn để trống kiểu tên cũ.

Khôi phục địa điểm

Bạn có thể khôi phục các địa điểm bị xóa trên Map Maker:

 1. Tìm đối tượng địa lý bạn muốn khôi phục.
 2. Chọn đối tượng địa lý và nhấp vào&nbspChỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa địa điểm này từ menu thả xuống.
 4. Bỏ chọn Địa điểm đã bị đóng trong bảng điều khiển bên trái.
 5. Nhấp vào Lưu để khôi phục đối tượng địa lý.
Lưu ý: Tính năng này chỉ có tác dụng cho các địa điểm đã bị xóa bằng cách sử dụng tùy chọn "Địa điểm này đã bị đóng".

Đối với bất kỳ lý do nào khác với Địa điểm này đã bị đóng, chỉ người lập bản đồ, tức là người đã thêm địa điểm, mới có thể khôi phục địa điểm đó. Nếu bạn là chủ sở hữu, bạn có thể khôi phục địa điểm bằng cách bỏ chọn Địa điểm đã bị loại bỏ hoặc Địa điểm được đánh dấu trùng lặp trong các bước nêu trên. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu, hãy thêm một địa điểm mới.

Bài viết này có hữu ích không?