Wysokość względna

Wybierz wysokość drogi względem obiektów znajdujących się na poziomie gruntu. Wartość wzniesienia określa to, jak droga jest wyświetlana na mapie (na przykład tunel jest przedstawiany przy użyciu linii przerywanej).

Most: droga przechodząca nad innym obiektem, takim jak rzeka, kanał, tory kolejowe itd.

Normalne: drogi, które nie są wyniesione ponad inne obiekty.

Estakada: dłuższy odcinek drogi poprowadzony wiaduktem.

Tunel: droga poprowadzona pod ziemią.

Jeśli droga prowadzi nad lub pod innymi drogami, konieczna może być również zmiana domyślnych wartości poziomu na niestandardowe.

Więcej informacji

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
  • Zupełnie nieprzydatny
  • Niezbyt przydatny
  • Trochę przydatny
  • Bardzo przydatny
  • Niezwykle przydatny