Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Kreator Map Google zostanie wycofany w marcu 2017 r. Więcej informacji.

Wysokość względna

Wybierz wysokość drogi względem obiektów znajdujących się na poziomie gruntu. Wartość wzniesienia określa to, jak droga jest wyświetlana na mapie (na przykład tunel jest przedstawiany przy użyciu linii przerywanej).

Most: droga przechodząca nad innym obiektem, takim jak rzeka, kanał, tory kolejowe itd.

Normalne: drogi, które nie są wyniesione ponad inne obiekty.

Estakada: dłuższy odcinek drogi poprowadzony wiaduktem.

Tunel: droga poprowadzona pod ziemią.

Jeśli droga prowadzi nad lub pod innymi drogami, konieczna może być również zmiana domyślnych wartości poziomu na niestandardowe.

Więcej informacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?