Stát

Stát často představuje první úroveň rozdělení v rámci určité země a je vyplněn automaticky podle toho, kde se nachází značka. Jestliže se pole pro název státu zobrazuje nevyplněno, pak stát buď není na mapě uveden, nebo je mapován nepřesně. Státy jsou také známy jako provincie, regiony nebo místodržitelství.

V některých oblastech světa nejsou úpravy pole Stát povoleny.