Typ

Když přidáváte názvy míst, můžete určit typy jednotlivých názvů podle kontextu jejich užívání:

Preferovaný: Název, pod kterým je objekt obecně nejvíce znám. Objekt by měl mít pouze jeden preferovaný název v každém jazyce. Příklad: Pro město Praha bude mít název „Prague“ atributy „angličtina, Preferovaný“ a název „Praha“ tributy „čeština, Preferovaný“. „Will Rogers Highway“ je preferovaný název dálnice „U.S. Route 66“.

Místní: Název v místním jazyce, pod kterým je místo známé regionálně. Ulice v Moskvě je lokálně známa jako „Timirjazevova“, v ruštině pak „улица Тимирязева“.

Oficiální: Formální název nebo název formálně uznávaný vládou. Například: Islandská cesta má názvy „Hamarsvegur“ s atributy „islandština, Oficiální“ a „Hamar Way“ s atributy „angličtina, Oficiální“.

Málo známý: Název, který se běžně nepoužívá, například historický název nebo název s alternativním pravopisem, který může být užitečný pro vyhledávání. Například: „Rue Galilée“ může být alternativním přepisem Galileovy ulice s atributy „francouzština, Málo známý“.

Zkrácený: Zkrácený název místa. Může usnadnit vyhledávání a umožňuje také zadávání PSČ. Například: New York zastupuje zkratka „NY“.

Číslovaná silnice: Tento název je ve skutečnosti číslo silnice. Příklad: A1 nebo US-55.

Cyklistická trasa: Číslo cyklostezky. Například: U.S. Bicycle Route 76.