I can't access my account

What's preventing you from accessing Gmail?

 • Tôi quên mật khẩu
 • Tôi nghĩ rằng ai đó đang sử dụng tài khoản của mình
 • Tôi quên tên người dùng
 • Tôi biết tên người dùng và mật khẩu của mình, nhưng không thể đăng nhập
 • Tôi không thể đặt lại mật khẩu của mình qua SMS
 • Tôi sử dụng tài khoản Google Apps
 • Tôi gặp sự cố với xác minh 2 bước
 • Gmail is slow, unresponsive, or not loading
 • Another error or problem

Bạn có sử dụng Gmail bằng tài khoản này không?

 • Không

Tên người dùng của bạn có được chấp nhận không?

 • Không

Bạn đang gặp phải loại vấn đề gì?

 • Tôi đang nhận được thông báo lỗi.
 • Trang đang làm mới.
 • Tôi được yêu cầu cung cấp mã xác minh
 • Tôi không thể đăng nhập vào thiết bị hoặc ứng dụng không cần trình duyệt

Hãy chọn thông báo lỗi bạn nhìn thấy:

 • 'Tên người dùng hoặc mật khẩu bạn đã nhập không chính xác'.
 • 'Tính năng cookie trong trình duyệt của bạn bị tắt. Vui lòng bật tính năng này'.
 • 'Địa chỉ email không hợp lệ'.
 • 'Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa'.

Bạn đã nhận được email hỗ trợ mật khẩu chưa?

 • Không

Bây giờ bạn có nhìn thấy thông báo lỗi không?

Bạn vẫn đang nhìn thấy thông báo lỗi phải không?

 • Không

Bạn có đang sử dụng một trong những trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi không?

 • Không

Trang này vẫn đang làm mới phải không?

 • Không

Bạn đã thiết lập xác minh 2 bước chưa?

 • Không

Bạn có gặp bất kỳ sự cố nào trong các sự cố này không?

 • Không thể đăng nhập vào thiết bị hoặc ứng dụng (ví dụ: Outlook hoặc điện thoại Android)
 • Tôi không nhận được mã qua tin nhắn văn bản hay cuộc gọi điện thoại
 • Mã từ Google Authenticator không hoạt động
 • Mã gửi qua tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thoại không hoạt động
 • Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng không hoạt động
 • Tôi mất hoặc không có quyền truy cập vào điện thoại của mình
 • Tôi gặp sự cố khác

 • Không thể sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc
 • Tôi đang cố đăng nhập nhưng gặp phải lỗi 'tên người dùng và mật khẩu không khớp'
 • Tôi được đăng nhập tự động vào một tài khoản nhưng tôi muốn truy cập tài khoản khác
 • Tôi gặp phải sự cố chuyển hướng vô hạn
 • Tôi không biết tên người dùng của mình

Bạn đang cố đăng nhập vào tài khoản nào?

 • Không thể đăng nhập vào tài khoản Google Apps của tôi
 • Không thể đăng nhập vào tài khoản Google xung đột của tôi

Bạn đang cố đăng nhập vào www.gmail.com hay mail.google.com?

 • Không

Cách này có hiệu quả không?

 • Không

Bạn có gặp bất kỳ sự cố nào trong các sự cố này không?

 • Không thể đăng nhập vào thiết bị hoặc ứng dụng (ví dụ: Outlook hoặc điện thoại Android)
 • Tôi không nhận được mã qua tin nhắn văn bản hay cuộc gọi điện thoại
 • Mã từ Google Authenticator không hoạt động
 • Mã gửi qua tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thoại không hoạt động
 • Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng không hoạt động
 • Tôi mất hoặc không có quyền truy cập vào điện thoại của mình
 • Tôi gặp sự cố khác

Bạn đang gặp phải sự cố gì?

 • Sự cố tải (Lỗi ‘Đang tải...’, “Quá trình này có vẻ mất nhiều thời gian hơn bình thường”, “Một số tính năng của Gmail không tải được”)
 • Gmail chậm
 • Liên kết hoặc nút không hoạt động
 • Cài đặt sẽ không lưu
 • Trình duyệt bị kẹt trong vòng lặp chuyển hướng vô tận
 • Khác

Sửa kết nối mạng có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Điều đó có khắc phục được sự cố không?

 • Không

Please select your error below.

 • "Oops" (602, 500, 102, 009, 103, …)
 • "Account Lockdown: Unusual Activity"
 • I'm locked out after using POP or IMAP
 • "We're sorry..." (error 403)
 • Other error

Did that resolve your issue?

 • No

Did that resolve your issue?

 • No

Did that resolve your issue?

 • No

Did that resolve your issue?

 • No

Did that resolve your issue?

 • No

Did that resolve your issue?

 • No

Did that resolve your issue?

 • No

Did that resolve your issue?

 • No

Did that resolve your issue?

 • No

Did that resolve your issue?

 • No

Did that resolve your issue?

 • No

Did that resolve your issue?

 • No