ฉันไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของฉัน

ถ้าคุณกำลังพบปัญหาในการเข้าถึง Gmail โปรดทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

อะไรทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึง Gmail ได้

 • ฉันลืมรหัสผ่าน
 • ฉันคิดว่ามีบุคคลอื่นกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ของฉัน
 • ฉันลืมชื่อผู้ใช้ของฉัน
 • ฉันทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของฉันเอง แต่ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้
 • ฉันรีเซ็ตรหัสผ่านทาง SMS ไม่ได้
 • ฉันใช้บัญชี Google Apps
 • ฉันประสบปัญหาในการยืนยันแบบสองขั้นตอน
 • Gmail ทำงานช้า ไม่ตอบสนอง หรือไม่ยอมโหลด
 • ข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่น

คุณใช้ Gmail กับบัญชีนี้หรือไม่

 • ใช่
 • ไม่ใช่

ชื่อผู้ใช้ของคุณได้รับการยอมรับหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่ใช่

คุณกำลังประสบปัญหาประเภทใด

 • ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • หน้าเว็บกำลังมีการรีเฟรช
 • ฉันกำลังถูกขอให้ระบุรหัสยืนยัน
 • ฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้เบราว์เซอร์

โปรดเลือกข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณกำลังเห็น:

 • "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่คุณป้อนไม่ถูกต้อง"
 • "ฟังก์ชันคุกกี้ของเบราว์เซอร์ปิดใช้งานอยู่ โปรดเปิดใช้งาน"
 • "ที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง"
 • "ขออภัย บัญชีของคุณถูกปิดใช้งาน"

คุณได้รับอีเมลความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่านหรือไม่

 • ได้
 • ไม่ได้

คุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดในขณะนี้หรือไม่

 • เห็น

คุณยังเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่หรือไม่

 • เห็น
 • ไม่เห็น

คุณใช้หนึ่งในเบราว์เซอร์ที่เราสนับสนุนหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่ใช่

หน้าเว็บยังมีการรีเฟรชอยู่หรือไม่

 • มี
 • ไม่มี

คุณมีการตั้งค่าการยืนยันแบบสองขั้นตอนหรือไม่

 • มี
 • ไม่มี

คุณประสบปัญหาหนึ่งปัญหาใดในรายการเหล่านี้หรือไม่

 • ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน (เช่น Outlook หรือโทรศัพท์แอนดรอยด์)
 • ฉันไม่ได้รับรหัสทางข้อความตัวอักษรหรือทางโทรศัพท์
 • รหัสจาก Google Authenticator ไม่สามารถใช้งานได้
 • รหัสที่ส่งทางข้อความหรือเสียงไม่ทำงาน
 • รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้
 • โทรศัพท์ของฉันหายหรือฉันไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้
 • ฉันประสบปัญหาอื่นๆ

 • ไม่สามารถใช้หลายบัญชีพร้อมกันได้
 • ฉันพยายามจะลงชื่อเข้าใช้ แต่ฉันได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ตรงกัน"
 • ฉันลงชื่อเข้าใช้บัญชีหนึ่งโดยอัตโนมัติ แต่ฉันต้องการจะเข้าใช้บัญชีอื่น
 • ฉันได้รับการเปลี่ยนเส้นทางที่ไม่สิ้นสุด
 • ฉันไม่ทราบชื่อผู้ใช้ของฉัน

คุณกำลังพยายามจะลงชื่อเข้าใช้บัญชีใด

 • ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี·Google Apps ของฉันได้
 • ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่ทับซ้อนกันของฉันได้

คุณกำลังพยายามลงชื่อเข้าใช้ที่ www.gmail.com หรือ mail.google.com ใช่หรือไม่

 • ใช่
 • ไม่ใช่

วิธีนี้ใช้ได้ผลหรือไม่

 • ได้
 • ไม่ได้

คุณประสบปัญหาหนึ่งปัญหาใดในรายการเหล่านี้หรือไม่

 • ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน (เช่น Outlook หรือโทรศัพท์แอนดรอยด์)
 • ฉันไม่ได้รับรหัสทางข้อความตัวอักษรหรือทางโทรศัพท์
 • รหัสจาก Google Authenticator ไม่สามารถใช้งานได้
 • รหัสที่ส่งทางข้อความหรือเสียงไม่ทำงาน
 • รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชันไม่สามารถใช้งานได้
 • โทรศัพท์ของฉันหายหรือฉันไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้
 • ฉันประสบปัญหาอื่นๆ

คุณกำลังประสบปัญหาใดอยู่

 • ปัญหาในการโหลด ( ข้อผิดพลาด ‘กำลังโหลด...’, “ดูเหมือนว่าจะใช้เวลานานเกินควร”, “ไม่สามารถโหลดคุณลักษณะบางอย่างของ Gmail ได้”)
 • Gmail ทำงานช้า
 • ลิงก์หรือปุ่มต่างๆ ใช้งานไม่ได้
 • โปรแกรมไม่บันทึกการตั้งค่า
 • เบราว์เซอร์ติดอยู่ในลูปเปลี่ยนเส้นทางที่วนซ้ำไม่รู้จบ
 • อื่นๆ

การแก้ไขการเชื่อมต่อเครือข่ายช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

การดำเนินการดังกล่าวแก้ปัญหาได้หรือไม่

 • ไม่ได้
 • ได้

โปรดเลือกข้อผิดพลาดที่พบด้านล่างนี้

 • 'คำขอไม่เหมาะสม: ไคลเอ็นต์ของคุณออกคำขอผิดรูปแบบหรือไม่ถูกต้อง'
 • ‘อ๊ะ’ (602, 500, 102, 009, 103, …)
 • "บัญชีถูกล็อก: ตรวจพบกิจกรรมที่ผิดปกติ"
 • ฉันถูกล็อกการใช้งานหลังจากใช้ POP หรือ IMAP
 • ข้อผิดพลาดของใบรับรอง
 • "ขออภัย..." (ข้อผิดพลาด 403)
 • ข้อผิดพลาดอื่นๆ

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาให้คุณหรือไม่

 • ใช่
 • ไม่