Jag kan inte komma åt mitt konto

Om du har problem med att få åtkomst till Gmail följer du felsökningsstegen nedan för att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Vad är det som hindrar dig från att få åtkomst till Gmail?

 • Jag har glömt mitt lösenord
 • Jag tror att någon annan använder mitt konto
 • Jag har glömt mitt användarnamn
 • Jag vet vad jag har för användarnamn och lösenord men jag kan inte logga in
 • Jag kan inte återställa mitt lösenord via SMS
 • Jag använder ett Google Apps-konto
 • Jag har problem med tvåstegsverifieringen
 • Gmail går långsamt, svarar inte eller går inte att läsa in
 • Något annat fel eller problem

Använder du Gmail med det här kontot?

 • Ja
 • Nej

Blev ditt användarnamn godkänt?

 • Ja
 • Nej

Vilken typ av problem har uppstått?

 • Jag får ett felmeddelande.
 • Sidan uppdateras.
 • Jag uppmanas att ange en verifieringskod
 • Jag kan inte logga in på en enhet eller i en app som inte är webbläsarbaserad.

Ange vilket felmeddelande som visas:

 • "Du har angett fel användarnamn eller lösenord."
 • "Webbläsarens funktion för cookies är inaktiverad. Aktivera den."
 • "Ogiltig e-postadress."
 • "Ditt konto har tyvärr inaktiverats."

Fick du ett e-postmeddelande med lösenordshjälp?

 • Ja
 • Nej

Visas felmeddelandet nu?

 • Ja

Visas felmeddelandet fortfarande?

 • Ja
 • Nej

Använder du någon av de webbläsare som vi stöder?

 • Ja
 • Nej

Uppdateras sidan fortfarande?

 • Ja
 • Nej

Har du aktiverat tvåstegsverifiering?

 • Ja
 • Nej

Har du något av följande problem?

 • Du kan inte logga in på en enhet eller i en app (t.ex. Outlook eller Android-telefonen)
 • Jag får ingen kod via SMS eller telefonsamtal
 • Koderna från Google Authenticator fungerar inte
 • Text- eller röstkoderna fungerar inte
 • De programspecifika lösenorden fungerar inte
 • Jag har tappat bort eller har inte åtkomst till min telefon
 • Jag har ett annat problem

 • Det går inte att använda två konton samtidigt
 • Jag försöker logga in, men jag får ett felmeddelande om att användarnamn och lösenord inte stämmer överens
 • Jag loggas automatiskt in på ett konto, men jag vill logga in på ett annat
 • Jag får obegränsade omdirigeringar
 • Jag vet inte vad jag har för användarnamn

Vilket konto försöker du logga in på?

 • Jag kan inte logga in på mitt Google Apps-konto
 • Jag kan inte logga in på konfliktkontot

Försöker du logga in på www.gmail.com eller mail.google.com?

 • Ja
 • Nej

Fungerade detta?

 • Ja
 • Nej

Har du något av följande problem?

 • Du kan inte logga in på en enhet eller i en app (t.ex. Outlook eller Android-telefonen)
 • Jag får ingen kod via SMS eller telefonsamtal
 • Koderna från Google Authenticator fungerar inte
 • Text- eller röstkoderna fungerar inte
 • De programspecifika lösenorden fungerar inte
 • Jag har tappat bort eller har inte åtkomst till min telefon
 • Jag har ett annat problem

Vilken har du för problem?

 • Problem med inläsningen (Läser in... fel, Detta verkar ta längre tid än vanligt, Det gick inte att läsa in vissa Gmail-funktioner)
 • Gmail går långsamt
 • Länkar eller knappar fungerar inte
 • Det går inte att spara inställningarna
 • Webbläsaren fastnar i en oändlig omdirigeringsslinga
 • Övrigt

Löste du problemet genom att fixa nätverksanslutningen?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Löste det problemet?

 • Nej
 • Ja

Välj ditt fel nedan:

 • "Felaktig begäran: Klienten har utfärdat en felaktigt utformad eller olaglig begäran"
 • "Hoppsan" (602, 500, 102, 009, 103 …)
 • Kontofel: Ovanlig aktivitet har identifierats
 • Jag har ingen åtkomst när jag använder POP eller IMAP
 • Certifikatfel
 • Vi beklagar... (fel 403)
 • Annat fel

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej

Löste detta problemet?

 • Ja
 • Nej