Gmail er treg, svarer ikke eller kan ikke lastes inn

Hvis Gmail er treg eller ikke kan lastes inn på riktig måte, følger du instruksjonene under for å løse problemet.

Hva er problemet?

 • Innlastingsproblemer (Laster inn ...-feil, Dette tar lengre tid enn normalt, Noen Gmail-funksjoner kunne ikke lastes inn)
 • Gmail går tregt
 • Koblinger eller knapper virker ikke
 • Kan ikke lagre innstillingene
 • Nettleseren sitter fast i en uendelig løkke med viderekoblinger
 • Annet

Ble problemet løst ved at du ordnet nettverkstilkoblingen?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja

Løste dette problemet?

 • Nei
 • Ja