/mail/community?hl=en
/mail/community?hl=en
9/1/18
Original Poster
Khoa Nguyen Dang

Trang AMP hợp lệ

Xin chào đây là website AMP hợp lệ https://www.bandatnendongnai.vn
Làm sao để mình báo cho GG biết là mình đang dùng AMP thế, Xin cảm ơn
Community content may not be verified or up-to-date. Learn more.
All Replies (2)
Google user
9/1/18
Google user
Chào Khoa nguyen dang,

Hình như bạn hiểu lầm về amp.

Amp chỉ là bản tối ưu mobile cho web chính mà bạn lại làm thành bản chính. Bạn đọc lại tài liệu kỹ hơn nhé.


Thân,
9/2/18
Original Poster
Khoa Nguyen Dang

Các trang AMP chỉ hoạt động trên thiết bị di động phải không?

Không. Vì các trang AMP có thể xem được trên tất cả các loại thiết bị, hãy tạo các trang AMP có thiết kế đáp ứng.

AMP hiển thị như thế nào trên máy tính để bàn?

Các trang AMP hiển thị như nhau trên cả màn hình di động và màn hình máy tính để bàn. Nếu AMP hỗ trợ tất cả chức năng mà bạn cần, thì bạn có thể xem xét tạo trang web của bạn dưới dạng các trang AMP độc lập hỗ trợ cả khách truy cập trên máy tính để bàn và thiết bị di động đối với cùng một trang. Tuy nhiên, AMP trên máy tính để bàn sẽ không có các tính năng liên quan đến tìm kiếm trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Sao GG nó nói khác nhỉ https://support.google.com/webmasters/answer/6340290?hl=vi

Were these replies helpful?
How can we improve them?
 
This question is locked and replying has been disabled. Still have questions? Ask the Help Community.

Badges

Some community members might have badges that indicate their identity or level of participation in a community.

 
Google Employee — Google product team members and community managers
 
Community Specialist — Google partners who help ensure the quality of community content
 
Platinum Product Expert — Community members with advanced product knowledge who help other Google users and Product Experts
 
Gold Product Expert — Community members with in-depth product knowledge who help other Google users by answering questions
 
Silver Product Expert — Community members with intermediate product knowledge who help other Google users by answering questions
 
Product Expert Alumni — Former Product Experts who are no longer members of the program
Community content may not be verified or up-to-date. Learn more.

Levels

Member levels indicate a user's level of participation in a forum. The greater the participation, the higher the level. Everyone starts at level 1 and can rise to level 10. These activities can increase your level in a forum:

  • Post an answer.
  • Having your answer selected as the best answer.
  • Having your post rated as helpful.
  • Vote up a post.
  • Correctly mark a topic or post as abuse.

Having a post marked and removed as abuse will slow a user's advance in levels.

View profile in forum?

To view this member's profile, you need to leave the current Help page.

Report abuse in forum?

This comment originated in the Google Product Forum. To report abuse, you need to leave the current Help page.

Reply in forum?

This comment originated in the Google Product Forum. To reply, you need to leave the current Help page.