/mail/?hl=fil
6/14/11
Orihinal na Nag-post
travelers001

WILLCOMから絵文字付きメールを受け取ると本文が文字化けしてしまう

現在GmailをAndroidとPCの両方で使っており、携帯からのメールを多く受け取ります。
しかし絵文字付きメールをWILLCOMから受け取ると、絵文字が表示されないだけではなく、日本語の本文まで文字化けしてしまい読めなくなってしまいます。
PCのウェブで閲覧すると文字コードを変更しても、そのままか、読み込めずに表示できません。
Androidでも文字化けしています。
PCのメールソフトから受信すると絵文字以外は正常に表示できます。
 
解決策はありますでしょうか?
Puwedeng hindi na-verify o up-to-date ang content ng komunidad. Matuto pa.
Inirerekomendang Sagot
Lahat ng Tugon (4)
Section4
6/14/11
Section4
WILLCOM発信で、絵文字が入ると文字化けするのは仕様らしく、
回避策は、絵文字を使わないしか無い様です。
6/14/11
Orihinal na Nag-post
travelers001
そうだったのですか。
いつか改善されるといいですね……。
 
ありがとうございました。
habuken
6/24/11
habuken
以下の方法で読むことができました。

Gmailの画面にて
1. 返信ボタンの右にある「▼」からメッセージのソースを表示する
2. 文字エンコーディングをISO-2022-JPにする

http://d.hatena.ne.jp/anby/20110116/1295180850
6/24/11
Orihinal na Nag-post
travelers001
ご提示の方法で読むことが出来ました!
ありがとうございました!
 

Mga Badge

Maaaring may mga badge ang ilang miyembro ng komunidad na nagsasaad ng kanilang pagkakakilanlan o antas ng pakikilahok sa isang komunidad.

 
Eksperto - Empleyado ng Google — Mga Googler guide at community manager
 
Eksperto - Community Specialist — Mga kasosyo ng Google na nagbabahagi ng kanilang pagiging eksperto
 
Eksperto - Top Contributor — Ilan sa mga kalahok na may pinakamalawak na kaalaman at aktibo sa forum
 
Eksperto - Top Contributor (Mentor) — Mga may karanasang Top Contributor na nagbibigay ng tulong at payo sa Mga Rising Star, tumutulong sa mga baguhan sa forum at sa sinumang interesado na matuto pa tungkol sa Programa ng Top Contributor
 
Eksperto - Top Contributor (Alumni) — Mga nakaraang Top Contributor
 
Eksperto - Rising Star — Mga up-and-comer na mas bago sa mga forum at/o sa pagpapayaman ng kanilang kaalaman sa produkto
Puwedeng hindi na-verify o up-to-date ang content ng komunidad. Matuto pa.

Mga Level

Ang mga antas ng miyembro ay nagpapahiwatig ng antas ng pakikilahok ng user sa isang forum. Kapag mas aktibo ang pakikilahok, mas mataas ang antas. Nagsisimula ang lahat sa antas 1 at maaaring umangat sa antas 10. Maaaring pataasin ng mga aktibidad na ito ang iyong antas sa isang forum:

  • Mag-post ng sagot.
  • Kung mapipili ang iyong sagot bilang pinakamahusay na sagot.
  • Kung mabibigyan ang iyong post ng rating na nakakatulong.
  • Mag-vote up ng isang post.
  • Markahan nang tama ang isang paksa o post bilang abuso.

Babagal ang pag-usad sa mga level ng isang user kung mamarkahan at maaalis ang kanyang post bilang pang-aabuso.

Tingnan ang profile sa forum?

Upang matingnan ang profile ng miyembrong ito, kailangan mong umalis sa kasalukuyang page ng Tulong.

Gusto bang mag-ulat ng pang-aabuso sa forum?

Nagmula ang komentong ito sa Forum sa Produkto ng Google. Upang mag-ulat ng pang-aabuso, kailangan mong umalis sa kasalukuyang page ng Tulong.

Tumugon sa forum?

Nagmula ang komentong ito sa Forum sa Produkto ng Google. Upang tumugon, kailangan mong umalis sa kasalukuyang page ng Tulong.