Najczęstsze pytania dotyczące narzędzi Postmaster Tools

Konfigurowanie konta Postmaster Tools

Jakie domeny mogę dodawać do narzędzi Postmaster Tools?

Możesz dodać domenę DKIM (d=) lub domenę SPF (zdefiniowaną dla ścieżki zwrotnej).

Jeśli Twoje domeny DKIM i SPF są takie same, narzędzia Postmaster Tools w trakcie generowania paneli informacyjnych połączą dane ruchu pocztowego posiadającego sygnaturę SPF z danymi ruchu pocztowego posiadającego sygnaturę DKIM (bądź obie sygnatury). Niektóre panele, np. Wskaźnik spamu i Pętla informacji zwrotnych, wyświetlają dane tylko wtedy, gdy e-maile są podpisane za pomocą uwierzytelniania DKIM.

Czy mogę dodać domenę i później potwierdzić jej własność?

Tak, ale do chwili potwierdzenia własności panele informacyjne odnoszące się do danej domeny będą puste.

Panele będą dostępne, gdy potwierdzisz własność domeny i zaczniesz wysyłać dane.

Jak potwierdzić własność domeny?

Aby potwierdzić własność domeny, dodaj weryfikacyjny rekord TXT do rekordów DNS domeny.

Podczas rejestracji otrzymasz rekord weryfikacyjny, który musisz skopiować i wkleić w ustawieniach domeny (zwykle dostępnych w systemie dostawcy hostingu domeny). Dowiedz się więcej o tym, jak potwierdzić własność domeny w Google lub u innego dostawcy hostingu.

Chcę, aby inne osoby miały dostęp do danych Postmaster Tools związanych z moją domeną. Jak dodać konta użytkowników?

Ważne: do domeny możesz dodać tylko te osoby, które mają konto Google lub G Suite.

 1. Zaloguj się w Postmaster Tools.
 2. Wskaż domenę z potwierdzoną własnością, do której chcesz kogoś dodać.
 3. Po prawej kliknij Więcej Więcej a następnie Zarządzaj użytkownikami.
 4. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk „Dodaj”.
 5. W wyskakującym okienku wpisz adres e-mail konta Google osoby, która ma mieć dostęp do danych Postmaster Tools dotyczących Twojej domeny.
Czy do narzędzi Postmaster Tools mam dodać nazwę domeny czy jedną lub więcej subdomen?

Aby wyświetlić dane dotyczące całego ruchu w Twojej domenie, w tym ruchu w subdomenach, dodaj nazwę domeny. Dane te obejmują też cały ruch odpowiadający samej nazwie domeny.

Załóżmy na przykład, że domena example.com uwierzytelnia pocztę za pomocą dwóch innych subdomen: a.example.com i b.example.com. Aby otrzymać dame dotyczące ruchu uwierzytelnionego przez domeny: „a.example.com”, „b.example.com” i „example.com”, dodaj domenę główną.

Po dodaniu nazwy domeny i potwierdzeniu jej własności możesz dodać subdomeny i wyświetlać dane bez konieczności weryfikowania oddzielnie każdej z nich. Aby wyświetlać dane osobno tylko dla subdomen, dodaj je niezależnie.

Chcę skonfigurować dostęp narzędzi Postmaster Tools do wielu kont w naszej domenie. Czy muszę zakładać oddzielne rekordy weryfikacyjne DNS dla każdego z nich?
Tak, każde konto musi mieć własny rekord weryfikacyjny DNS. Więcej informacji o rekordach DNS
Czy dostęp do narzędzi Postmaster Tools mogę skonfigurować na koncie G Suite?
Tak. Aby uzyskać dostęp do narzędzi Postmaster Tools, możesz użyć konta Google lub konta G Suite.

Jak interpretować dane

Dlaczego widzę tylko najnowsze dane?
Opcje ostatnich 30, 60, 90 i 120 dni zaczynają wyświetlać odpowiednie dane na podstawie odstępu czasu od potwierdzenia przez Ciebie własności domeny.
Dlaczego widzę wartość 0,0% po kliknięciu punktu danych na wykresie w niektórych tabelach panelu?

Wartość 0,0%, oznacza, że jest ona na tyle mała, że jest nieistotna i została zaokrąglona do zera, lub liczba wysłanych e-maili jest zbyt mała. Wartość jest podawana, aby można było zobaczyć wyzwalający ją czynnik w tabeli pod wykresem.

Informacje o przyczynach wyzwalania wartości znajdziesz w tym artykule.

Jakie znaczenie ma reputacja?

Reputacja to sposób, w jaki filtr spamu Gmaila określa, czy e-mail może zawierać spam. Jeśli Twoja reputacja jest lepsza, Gmail uzna, że prawdopodobieństwo wysyłania przez Ciebie spamu jest mniejsze, co przełoży się na lepszy współczynnik dostarczania.

Skuteczność dostarczania e-maili zależy od wielu czynników, między innymi od uwierzytelniania nadawcy i tego, czy wysyłasz wiadomości tylko do zainteresowanych użytkowników, którzy chcą otrzymywać Twoje treści, a także od stosowania sprawdzonych metod anulowania subskrypcji itp.

Klasyfikacje spamu podane poniżej obejmują pocztę wykrytą jako spam przez filtr antyspamowy Gmaila oraz pocztę zgłoszoną jako spam przez użytkowników.

 • Zła: w przeszłości z danej domeny lub adresu IP wysyłano bardzo duże ilości spamu. Poczta przychodząca od tego podmiotu będzie prawie zawsze odrzucana na poziomie SMTP lub oznaczana jako spam.
 • Słaba: dochodziło do systematycznego wysyłania znacznych ilości spamu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że poczta od tego nadawcy zostanie oznaczona jako spam.
 • Średnia/wystarczająca: nadawca zwykle nie wysyła spamu, zdarza mu się jedynie wysyłać jego niewielkie ilości. Większość e-maili od tego nadawcy zostanie dostarczona, chyba że nastąpi znaczny wzrost wskaźnika spamu.

Dobra: nadawca ma bardzo dobre notowania (niski wskaźnik spamu) i stosuje się do wskazówek Google dla nadawców e-maili. Poczta od tego nadawcy jest bardzo rzadko oznaczana jako spam.

Dlaczego w tabelach reputacji w panelach informacyjnych widzę adres IP, z którego nie wysyłam poczty?
W rzadkich przypadkach w panelu reputacji IP mogą pojawiać się adresy IP, z których nie wysłano żadnej poczty. Jest to spowodowane przekierowywaniem poczty. Zwykle poczta przekierowana już jest filtrowana podczas przetwarzania danych.

Wyjątki dotyczące danych

Czasami w tabelach reputacji w panelu nie widzę wszystkich moich adresów IP. Dlaczego?
Liczbę IP wyświetlanych w tabelach ograniczyliśmy do 500 na jedną grupę reputacji.
Dlaczego niektóre lub wszystkie moje panele informacyjne są puste? Dlaczego nie widzę żadnych danych?

Aby zapobiec nadużyciom, większość paneli informacyjnych w narzędziach Postmaster Tools wyświetla dane tylko wtedy, gdy dzienny ruch poczty e-mail pochodzącej z Twoich domen uwierzytelniania jest znaczny (liczony w setkach), i w niektórych innych sytuacjach.

Aby wyświetlać dane, niektóre panele – takie jak Wskaźnik spamu i Pętla informacji zwrotnych – wymagają uwierzytelniania poczty za pomocą DKIM.

Czy podczas generowania danych pojawiających się w panelach informacyjnych wykluczana jest poczta przekierowywana?
Tak, dokładamy wszelkich starań, aby wykluczyć pocztę przekierowywaną.

Inne

Jak poprawić współczynnik dostarczania poczty e-mail? Jak zapobiec blokowaniu e-maili i wysyłaniu ich do spamu? Jakiej strefy czasowej używają narzędzia Postmaster Tools?
Postmaster Tools używają Uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).
Czy można używać opcji ułatwień dostępu?

W Postmaster Tools możesz używać popularnych opcji ułatwień dostępu, takich jak czytniki ekranu czy nawigacja za pomocą klawiatury.

Czytniki ekranu i przeglądarki, których możesz używać

 • Windows: NVDA z Firefoksem
 • Mac: VoiceOver z Chrome
 • Chromebooki: ChromeVox z Chrome
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?