Estigueu al dia de tot allò que és important amb la nova interfície de Gmail. Obteniu més informació sobre el nou disseny.

Començar a utilitzar Postmaster Tools

Podeu utilitzar Postmaster Tools per fer un seguiment de les dades en grans quantitats de correus electrònics enviats i cercar dades sobre el vostre domini d'enviament. Podeu veure diferents taulers per entendre detalls com ara els errors de lliurament de Gmail, els informes de correu brossa, l'informe Feedback Loop, etc.

Per utilitzar Postmaster Tools, cal que tingueu un Compte de Google. Si no teniu un Compte de Google, creeu-ne un.

Afegir el domini a Postmaster Tools

 1. Inicieu la sessió a Postmaster Tools.
 2. A la part inferior dreta, feu clic a Afegeix Add.
 3. Introduïu el domini d'autenticació.
  Consell: podeu afegir el domini DKIM (Correu identificat per DomainKeys) o el domini SPF (Marc de polítiques del remitent).
 4. Toqueu Next (Següent).
 5. Verifiqueu el domini:
  • Per demostrar que sou el propietari d'aquest domini, feu clic a Verify (Verifica).
   Consell: un cop finalitzada la verificació, pot ser que l'estat del domini tardi un temps a canviar a "Verified" (Verificat). Obteniu més informació sobre com podeu verificar el domini.
  • Per ometre aquest pas i continuar sense verificar el domini, feu clic a Not now (Ara no). Caldrà que verifiqueu el domini més endavant per veure les dades que hi estiguin relacionades. Per tornar enrere i verificar el domini, col·loqueu el cursor al domini que vulgueu verificar. A continuació, feu clic a Més Més i, a continuació, Verify now (Verifica ara).

Gestionar l'accés a les dades

Si teniu un domini verificat, podeu compartir les vostres dades de Postmaster Tools amb qualsevol persona que tingui un Compte de Google. També podeu afegir propietaris al domini i suprimir-ne.

Afegir algú al domini

 1. Inicieu la sessió a Postmaster Tools.
 2. Col·loqueu el cursor a sobre del domini verificat al qual vulgueu afegir algú.
 3. A la dreta, feu clic a Més Més i, a continuació, Manage users(Gestiona els usuaris).
 4. A la part inferior dreta, feu clic al botó "Afegeix".
 5. A la finestra emergent, introduïu l'adreça electrònica del Compte de Google de la persona que vulgueu que tingui accés a les dades de Postmaster Tools del vostre domini.

Consell: quan doneu accés a algú, no rep cap notificació, de manera que us recomanem que li ho feu saber. Tanmateix, aquesta persona podrà veure el domini quan iniciï la sessió a Postmaster Tools.

Interpretar els números del tauler

Podeu utilitzar les dades dels diferents taulers per saber quina és la millor manera d'enviar correus electrònics.

Percentatge de correu brossa

El percentatge de correu brossa correspon al percentatge de correus electrònics que els usuaris marquen com a correu brossa en contraposició als correus electrònics enviats a la safata d'entrada per als usuaris actius. Si un nombre considerable de correus electrònics es lliuren directament a les carpetes de correu brossa, és possible que vegeu un percentatge de correu brossa baix, encara que els usuaris continuïn marcant els vostres correus electrònics de la safata d'entrada com a brossa.

Reputació de la IP

Una reputació d'IP alta vol dir que és més probable que els correus electrònics d'aquesta IP es lliurin a la safata d'entrada del destinatari en comptes de lliurar-se a la carpeta de correu brossa. Per exemple, si envieu molts correus electrònics i els usuaris els marquen com a correu brossa, el vostre número de reputació d'IP baixarà.

Per reduir els comentaris negatius dels usuaris, comproveu la llista d'enviaments periòdicament. Assegureu-vos d'enviar correus electrònics només als usuaris que vulguin rebre'ls.

Sobre les reputacions

En les definicions de correu brossa següents s'inclou el correu que el filtre Correu brossa de Gmail detecta i el correu que els usuaris marquen com a tal.

 • Bad (Mala): aquest remitent ha enviat un gran nombre de correus brossa en el passat. Gairebé sempre, el correu procedent d'aquesta entitat es rebutjarà en el moment de la connexió o es marcarà com a correu brossa.
 • Low (Baixa): aquest remitent envia un volum considerable de correu brossa amb regularitat i és probable que el correu que enviï es marqui com a brossa.
 • Medium/Fair (Mitjana o normal): aquest remitent envia correu vàlid, però de tant en tant envia un volum baix de correu brossa. La majoria del correu electrònic d'aquesta entitat es lliurarà en una proporció acceptable, a excepció de quan es produeixi un augment important en els nivells de correu brossa.
 • High (Alta): aquest remitent té un historial de percentatge de correu brossa molt baix i compleix les directrius per a remitents de Gmail. El filtre de correu brossa quasi mai no marcarà aquests correus.


Consell: tingueu en compte que el filtre de correu brossa es basa en milers de factors i que la reputació de la IP només n'és un.

Reputació del domini

Una reputació de domini alta vol dir que és menys probable que els correus electrònics del vostre domini d'enviament (SPF i DKIM) es filtrin a la carpeta de correu brossa o a la safata d'entrada del destinatari.

Sobre les reputacions

En les definicions de correu brossa següents s'inclou el correu que el filtre Correu brossa de Gmail detecta i el correu que els usuaris marquen com a tal.

 • Bad (Mala): aquest remitent ha enviat un gran nombre de correus brossa en el passat. Gairebé sempre, el correu procedent d'aquesta entitat es rebutjarà al servidor SMTP o es marcarà com a brossa.
 • Low (Baixa): aquest remitent envia un volum considerable de correu brossa amb regularitat i és probable que el correu que enviï es marqui com a brossa.
 • Medium/Fair (Mitjana o normal): aquest remitent envia correu vàlid, però de tant en tant envia un volum baix de correu brossa. La majoria del correu electrònic d'aquesta entitat es lliurarà en una proporció acceptable, a excepció de quan es produeixi un augment important en els nivells de correu brossa.
 • High (Alta): aquest remitent té un historial de percentatge de correu brossa molt baix i compleix les directrius per a remitents de Gmail. El filtre de correu brossa quasi mai no marcarà aquests correus.


Consell: tingueu en compte que el filtre de correu brossa es basa en milers de factors i que la reputació del domini només n'és un.

Feedback Loop

Aquest tauler està disponible un cop heu configurat l'informe Feedback Loop (FBL) de correu brossa de Gmail. Feu clic en qualsevol punt de dades del gràfic per veure una taula amb els identificadors que FBL ha marcat i els percentatges de correu brossa corresponents.

Sobre els gràfics d'FBL

 • Gràfic de percentatge mitjà de correu brossa d'FBL: mostra el percentatge mitjà de correu brossa detectat amb tots els identificadors marcats per FBL en un dia determinat (si escau) al llarg del temps.
 • Gràfic de volum d'identificadors: mostra el nombre d'identificadors únics que FBL ha marcat al dia (si escau) al llarg del temps.
Autenticació

Aquest tauler mostra el percentatge de correus electrònics que han superat SPF, DKIM i DMARC i el compara amb tot el trànsit rebut que s'ha provat d'autenticar.

Sobre els gràfics SPF, DKIM i DMARC

 • Gràfic SPF: mostra el percentatge de correu que ha superat l'autenticació SPF comparat amb tot el correu del domini que ha provat de superar l'autenticació SPF. S'exclouen els missatges amb falsejament d'identitat.
 • Gràfic DKIM: mostra el percentatge de correu que ha superat l'autenticació DKIM comparat amb tot el correu del domini que ha provat de superar l'autenticació DKIM.
 • Gràfic DMARC: mostra el percentatge de correu que ha superat l'autenticació DMARC comparat amb tot el correu rebut del domini que ha superat l'autenticació SPF o DKIM.
Encriptació

En aquest tauler es mostra quin percentatge del trànsit d'entrada i de sortida està encriptat.

Sobre els gràfics de TLS d'entrada i sortida

 • TLS d'entrada: mostra el percentatge de correu entrant (a Gmail) que ha superat l'autenticació TLS comparat amb tot el correu rebut del domini.
 • TLS de sortida: mostra el percentatge de correu sortint (des de Gmail) que s'ha acceptat a través de TLS comparat amb tot el correu enviat al domini.
Errors de lliurament

En aquest gràfic es mostra quin percentatge del total de correus electrònics es va rebutjar o va generar un error temporal en relació amb tot el trànsit autenticat. A sota del gràfic, podeu veure una llista dels motius pels quals un correu electrònic ha generat un error.

Sobre els errors de lliurament

 • Rate limit exceeded (S'ha superat el límit de freqüència): el domini o l'adreça IP estan enviant trànsit amb una freqüència sospitosament alta, de manera que s'han establert límits temporals de freqüència.
 • Suspected spam (Sospitós de correu brossa): els nostres sistemes sospiten que el trànsit és correu brossa.
 • Email content is possibly spammy (És possible que el contingut del correu electrònic sigui brossa): se sospita que el trànsit, i en concret el seu contingut, és brossa.
 • Bad or unsupported attachment (El fitxer adjunt no és vàlid o no s'admet): el trànsit conté fitxers adjunts que Gmail no admet.
 • DMARC policy of the sender domain (Política DMARC del domini del remitent): el domini del remitent ha configurat una política de rebuig DMARC.
 • Sending IP has a low reputation (La IP remitent té mala reputació): la reputació de la IP remitent és molt baixa.
 • Sending domain has a low reputation (El domini remitent té mala reputació): la reputació del domini remitent és molt baixa.
 • IP is in one or more public RBLs (La IP es troba en una o més llistes negres en temps real públiques): la IP s'inclou en una o més llistes negres en temps real (RBL) públiques. Contacteu amb els responsables de la llista perquè no hi incloguin la vostra IP.
 • Domain is in one or more public RBLs (El domini es troba en una o més llistes negres en temps real públiques): el domini s'inclou en una o més llistes negres en temps real públiques. Contacteu amb els responsables de la llista perquè no hi incloguin el vostre domini.
 • Bad or missing PTR record (El registre PTR no és vàlid o no es troba): la IP remitent no té un registre PTR.

Articles relacionats

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
17
false
false