Tìm tin nhắn trò chuyện trong Gmail

Bạn có thể tìm kiếm và xem tin nhắn trò chuyện của mình trong Gmail.

Search in the bar at top and filter results by Chat or Email.
  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
  2. Nhập nội dung mà bạn muốn tìm kiếm vào hộp tìm kiếm ở trên cùng.
  3. Nhấp vào Enter
  4. Hãy nhấp vào Trò chuyện và không gian trong hộp tìm kiếm.
  5. Nhấp vào cuộc trò chuyện bạn muốn mở.

 

 
 
 
 
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
17
false