Tính năng này hiện có trong trải nghiệm tích hợp trên Google Workspace. Để làm quen với trải nghiệm tích hợp, hãy xem bài viết này.

Thay đổi trạng thái và tình trạng rảnh/bận trên Gmail

Bạn có thể thay đổi trạng thái thành Tự động, Không làm phiền hoặc Vắng mặt.

Thay đổi trạng thái của bạn 

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, bên cạnh chỉ báo trạng thái của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Xuống Mũi tên xuống .
 3. Chọn: Tự độngKhông làm phiền hoặc Đặt là vắng mặt.

Tìm hiểu trạng thái trong Gmail

Biểu tượng trạng thái Nội dung trạng thái Ý nghĩa trạng thái
Xanh lục Tự động (Đang hoạt động) Bạn hiện đang sử dụng ứng dụng Chat.
Đỏ Không làm phiền Bạn đã bật chế độ Tắt tiếng hoặc Trình bày.
Trắng Vắng mặt Bạn chưa kết nối Internet hoặc chưa tương tác trên ứng dụng Chat trong hơn 15 phút. 

Đặt trạng thái tùy chỉnh

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng, từ chỉ báo trạng thái của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào Thêm trạng thái.
 4. Làm theo lời nhắc để chọn biểu tượng cảm xúc, viết thông báo trạng thái hay kết thúc hoặc xóa trạng thái.
 5. Nhấp vào Xong.

Xóa trạng thái tùy chỉnh

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng, từ chỉ báo trạng thái của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào trạng thái để xóa.
 4. Nhấp vào dấu X.
 5. Nhấp vào Xong.
 
 
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false