Zmena dostupnosti a statusu v Gmaile

Status si môžete zmeniť na Automaticky, Nerušiť alebo Preč.

Zmena stavu v Gmaile

  1. Otvorte Gmail.
  2. Prejdite na indikátor stavu v hornej časti a kliknite na šípku nadol Šípka nadol .
  3. Vyberte: Automaticky, Nerušiť alebo Nastaviť neprítomnosť.
  • Nepovinné: Ak vyberiete Nerušiť, môžete vybrať, ako dlho má byť zvuk upozornení ignorovaný. 
Tip: Keď používateľ pre stav vyberie režim Automaticky, bude sa zobrazovať ako Aktívny. Ak nie je aktívny viac ako dve minúty, jeho stav sa prepne na Nečinný. Ak nie je aktívny viac ako 15 minút, jeho stav sa prepne na Preč. 

Vysvetlenie stavu v Gmaile

Ikona stavu Text stavu Význam stavu
Zelená Aktívny/-a Momentálne máte otvorený čet.
Červená Nerušiť Ignorovanie je zapnuté alebo používateľ počas stretnutia prezentuje.
Biela Preč Nemáte internetové pripojenie, čet ste viac ako 15 minút nepoužili alebo ste ako svoj stav vybrali Nastaviť neprítomnosť.
Oranžová Nečinný/-á V posledných 15 minútach ste boli aktívny/-a v Gmaile na internete.