Endre tilgjengelighet og status i Gmail

Du kan endre statusen til Automatisk, Ikke forstyrr eller Borte.

Endre statusen din i Gmail

  1. Åpne Gmail.
  2. Trykk på nedoverpilen Pil ned på statusindikatoren øverst .
  3. Velg «Automatisk», «Ikke forstyrr» eller «Angi som borte».
  • Valgfritt: Hvis du velger «Ikke forstyrr», kan du velge hvor lenge du vil ignorere varslene dine. 
Tips: Når statusen din er i «Automatisk» -modus, vises du som «Aktiv». Hvis du er inaktiv i mer enn to minutter blir statusen endret til inaktiv. Hvis du er inaktiv i mer enn femten minutter, blir statusen din endret til «Borte». 

Forstå Gmail-statusen

Statusikon Statustekst Statusbetydning
Grønn Aktiv Chat er for øyeblikket åpen.
Rød Ikke forstyrr Ignorer er slått på eller brukeren presenterer på et møte.
Hvit Borte Du er ikke koblet til internett, har ikke brukt Hangouts på mer enn 15 minutter, eller du har valgt «Angi som borte» som status.
Orange Ledig Du har vært aktiv i Gmail på nettet i løpet av de siste 15 minuttene.