Αλλαγή διαθεσιμότητας και κατάστασης στο Gmail

Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση σε Αυτόματα, Μην ενοχλείτε ή Λείπω.

Αλλαγή της κατάστασής σας στο Gmail

 1. Ανοίξτε το Gmail.
 2. Από την ένδειξη κατάστασης στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογήΚάτω Κάτω βέλος .
 3. Επιλέξτε: "Αυτόματη", "Μην ενοχλείτε" ή "Ορισμός ως μη διαθέσιμος ("Απουσιάζω")".
 • Προαιρετικά: Εάν επιλέξετε τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε", μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα γίνεται σίγαση των ειδοποιήσεων. 

Κατανόηση της κατάστασης στο Gmail

Εικονίδιο κατάστασης Κείμενο κατάστασης Σημασία κατάστασης
Πράσινο Ενεργός Το Chat είναι ανοιχτό αυτήν τη στιγμή.
Κόκκινο Μην ενοχλείτε Η σίγαση είναι ενεργή ή ο χρήστης κάνει παρουσίαση κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης.
Λευκό Απουσιάζω Δεν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο ή δεν έχετε αλληλεπιδράσει με το Chat για περισσότερα από 15 λεπτά ή έχετε επιλέξει Ορισμός ως μη διαθέσιμος ("Απουσιάζω").
Πορτοκαλί Σε αδράνεια Εχατε πρόσφατη δραστηριότητα στο Gmail στον ιστό τα τελευταία 15 λεπτά.

Ορίστε μια προσαρμοσμένη κατάσταση

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Gmail.
 2. Από την ένδειξη κατάστασης στην κορυφή, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κατάστασης.
 4. Ακολουθήστε το μήνυμα προτροπής για να επιλέξετε ένα emoji, να γράψετε ένα μήνυμα κατάστασης ή να τερματίσετε μια κατάσταση ή να διαγράψετε μια κατάσταση.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος

Διαγραφή προσαρμοσμένης κατάστασης

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Gmail.
 2. Από την ένδειξη κατάστασης στην κορυφή, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 3. Κάντε κλικ στην κατάσταση που θέλετε να διαγράψετε.
 4. Κάντε κλικ στο X.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος