ส่งต่อข้อความไปยัง Gmail

คุณสามารถส่งต่อข้อความจาก Google Chat ไปยังกล่องจดหมาย Gmail ได้ โดยในอีเมลจะมีข้อความ 4 รายการล่าสุดในชุดข้อความการสนทนา หลังจากนั้นหากคุณปิดประวัติการแชท ข้อความจะยังคงอยู่ในกล่องจดหมาย

ระบบอาจใช้เวลาถึง 2 นาทีกว่าอีเมลจะปรากฏในกล่องจดหมาย

  1. ชี้ไปที่ข้อความแล้วคลิกส่งต่อไปยังกล่องจดหมาย
  2. ไปที่กล่องจดหมาย Gmail เพื่อดูข้อความที่ส่งต่อ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก