بازارسال پیام به Gmail

می‌توانید پیام‌ها را از Google Chat به صندوق ورودی Gmail بازارسال کنید. این ایمیل شامل ۴ پیام آخر در رشته مکالمه می‌شود. اگر سابقه گپ را بعداً خاموش کنید، این پیام‌ها در صندوق ورودی‌تان باقی خواهد ماند.

ممکن است حداکثر ۲ دقیقه طول بکشد تا ایمیل در صندوق ورودی‌تان ظاهر شود.

  1. نشانگر را روی پیام موردنظر نگه دارید و روی «بازارسال به صندوق ورودی»  کلیک کنید.
  2. برای پیدا کردن پیام‌های بازارسال‌شده، به صندوق ورودی Gmail خود بروید.

منابع مربوط

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
13744428083695375267
true
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
true
true
true
17