Začíname s tipmi pre doručenú poštu

Tipy pre doručenú poštu vám pomôžu odstrániť opakujúce sa úlohy, zjednodušiť pracovný postup a zvýšiť produktivitu.

Ako fungujú tipy pre doručenú poštu

Pomocné karty sa zobrazia vedľa konverzácií alebo reklám vo vašej doručenej pošte s návrhmi na zvýšenie produktivity. Na týchto kartách nájdete nasledujúce informácie:

  • Zrušenie odberu: ak dostávate od určitého odosielateľa veľa správ, ale neotvárate ich, tipy pre doručenú poštu vám navrhnú zrušiť odber jeho správ. Ak chcete zrušiť odber, kliknite na príslušnej karte na Zrušiť odber.
  • Takmer vyčerpaná kvóta: keď sa blížite k dosiahnutiu limitu ukladacieho priestoru, tipy pre doručenú poštu vám ukážu, kde môžete priestor skontrolovať. Môžete si tiež vytvoriť alebo zakúpiť ďalší priestor.