Se forhåndsvisninger av e-postene dine

Du kan se forhåndsvisninger av e-poster via forskjellige visningsalternativer før du åpner dem. Du kan også velge å slå av forhåndsvisningsvinduet.

Slå på forhåndsvisningsvinduet

 1. Gå til Gmail på en datamaskin.
 2. Øverst til høyre klikker du på Innstillinger Innstillinger og så Innstillinger.
 3. Øverst til høyre klikker du på Avansert.
 4. Rull ned til «Forhåndsvisningsvindu» og velg Slå på.
 5. Nederst til venstre klikker du på Lagre endringer.
 6. Øverst til høyre, ved Veksle mellom delt modus av/på Delt vindu loddrett, klikker du på rullegardinpilen Rullegardinpil.
 7. Velg delt modus:
  • Ingen deling
  • Vannrett deling
  • Loddrett deling

Slå av forhåndsvisningsvinduet 

 1. Gå til Gmail på en datamaskin.
 2. Øverst til høyre klikker du på Innstillinger Innstillinger og så Innstillinger.
 3. Øverst til høyre klikker du på Avansert.
 4. Rull ned til «Forhåndsvisningsvindu» og velg Deaktiver.
 5. Nederst til venstre klikker du på Lagre endringer.