Sử dụng Gmail cho doanh nghiệp

Tìm hiểu các cách hay nhất để sử dụng Gmail khi bạn thiết lập G Suite cho doanh nghiệp của mình.

Nếu bạn muốn dùng Gmail cho doanh nghiệp của mình, thì tài khoản G Suite có thể tốt hơn so với Tài khoản Google cá nhân. Tìm hiểu thêm về G Suite hoặc bắt đầu dùng thử miễn phí.

Email cho doanh nghiệp: Nhận email tùy chỉnh tại miền của riêng bạn

Hoán đổi @gmail.com với miền của riêng bạn để tạo địa chỉ email chuyên nghiệp cho mọi người trong nhóm của bạn, như là yourname@example.com. Với email tùy chỉnh tại miền của mình, bạn có thể giúp xây dựng lòng tin của khách hàng và tạo danh sách gửi thư theo nhóm, chẳng hạn như sales@yourcompany. Tìm hiểu thêm:

Quản lý nhóm: Chọn người có thể tham gia tổ chức của bạn

Bạn có thể kiểm soát việc thêm hoặc xóa ai khỏi tổ chức của mình và ngăn ngừa rủi ro bảo mật bằng các phương pháp bảo mật hay nhất của chúng tôi. Tìm hiểu thêm:

Cộng tác: Làm việc với nhóm của bạn

Bạn có thể thêm người được ủy quyền vào tài khoản Gmail của mình để họ đọc, gửi và xóa thư cho bạn. Bạn cũng có thể đặt ngày và giờ cụ thể để gửi email trong tương lai. Tìm hiểu thêm:

Cuộc họp: Kết hợp email với các cuộc trò chuyện bằng văn bản và video

Bạn có thể vẫn ở trong hộp thư đến trong khi chuyển đổi giữa email và cuộc trò chuyện hoặc nói chuyện trực tiếp bằng Hangouts Meet. Để nói chuyện trực tiếp với đồng nghiệp trong hộp thư đến, bạn có thể sử dụng Hangouts để bắt đầu cuộc gọi video hoặc trò chuyện. Tìm hiểu thêm:

Bộ nhớ: Có thêm dung lượng

Bạn có thể nhận thêm dung lượng bộ nhớ khi sử dụng G Suite. Với G Suite, bạn có thể thêm hoặc giảm dung lượng bộ nhớ để lưu trữ email nhằm giúp kiểm soát bộ nhớ Drive. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cho bộ nhớ.

Tìm hiểu thêm về G Suite

G Suite có giá khởi điểm $6/người dùng/tháng và bao gồm các ưu điểm sau:

  • Tài khoản Gmail không có quảng cáo và sử dụng tên miền của công ty bạn, chẳng hạn như susan@example.com
  • Quyền sở hữu tài khoản nhân viên
  • Dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, email và trò chuyện 24/7
  • Bộ nhớ Gmail và Google Drive không giới hạn
  • Tính năng Quản lý thiết bị di động
  • Chức năng kiểm soát quản trị và bảo mật nâng cao
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?