Zobrazenie stavu kalendára v Gmaile

Ak používate Gmail v práci alebo škole a niekto vám napíše správu, zobrazí sa stav Nie som v práci. Gmail získava tieto informácie z vášho kalendára, keď vytvoríte udalosť Nie som v práci. Ako nastaviť pracovný čas a dostupnosť 

Dôležité: Ak si odosielateľ nemôže zobraziť váš kalendár, táto funkcia nebude fungovať. Zdieľaním svojho kalendára zaistite, aby mali ostatní povolený prístup.