Εμφάνιση της κατάστασης του ημερολογίου σας στο Gmail

Εάν χρησιμοποιείτε το Gmail στο πλαίσιο της εργασίας ή του σχολείου, θα εμφανιστεί η κατάσταση εκτός γραφείου όταν κάποιος σας γράψει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Gmail λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες από το ημερολόγιό σας όταν δημιουργείτε ένα συμβάν "Εκτός γραφείου". Μάθετε πώς μπορείτε να ορίσετε τις ώρες εργασίας και τη διαθεσιμότητά σας. 

Σημαντικό: Αν ο αποστολέας δεν μπορεί να δει το ημερολόγιό σας, αυτή η λειτουργία δεν θα είναι εφικτή. Κοινοποιήστε το ημερολόγιό σας για να βεβαιωθείτε ότι οι άλλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης.