ติดตามวิธีใหม่ที่จะช่วยจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกชุดข้อความย่อยในบทสนทนา

ขอหรือส่งคืนใบตอบรับการอ่าน

ฟีเจอร์นี้จะใช้งานได้เมื่อคุณใช้ Gmail สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียนที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น หากคุณใช้บัญชี gmail.com ใบตอบรับการอ่านจะไม่ทำงาน

คุณขอใบตอบรับการอ่านได้เพื่อจะได้ทราบว่าเมื่อใดที่ผู้รับเปิดอีเมลที่คุณส่งไป โดยระบบจะส่งใบตอบรับการอ่านที่มีเวลาและวันที่มีการเปิดข้อความให้คุณทางอีเมล

ขอใบตอบรับการอ่าน

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน
 3. เขียนอีเมลตามปกติ
 4. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมที่ด้านล่างขวา ตัวเลือกการส่งเพิ่มเติม จากนั้น ขอใบตอบรับการอ่าน
 5. ส่งข้อความ

สำคัญ: คุณจะเห็นใบตอบรับการอ่านทุกรายการในกล่องจดหมาย ผู้ที่คุณส่งข้อความถึงอาจต้องอนุมัติใบตอบรับการอ่านก่อนที่ระบบจะแจ้งเตือนให้คุณทราบ

ส่งคืนใบตอบรับการอ่าน

หากคุณได้รับข้อความที่ขอใบตอบรับการอ่าน และองค์กรต้องการให้คุณอนุมัติก่อน ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ตรวจสอบอีเมลตามปกติ
 3. หากข้อความแจ้งว่าผู้ส่งขอใบตอบรับการอ่าน ให้เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการส่งใบตอบรับทันที ให้คลิกส่งใบตอบรับ
  • หากต้องการส่งใบตอบรับภายหลัง ให้คลิกไม่ใช่ตอนนี้ ระบบจะขอให้คุณส่งใบตอบรับเมื่อคุณเปิดข้อความดังกล่าวในครั้งถัดไป

เคล็ดลับ: หากมีคนขอใบตอบรับการอ่าน แต่คุณไม่เห็นข้อความ ระบบจะส่งใบตอบรับโดยอัตโนมัติ

เมื่อไม่มีการส่งคืนใบตอบรับ

ใบตอบรับการอ่านใช้งานได้กับระบบอีเมลส่วนใหญ่ แต่คุณจะไม่ได้รับใบตอบรับการอ่านในกรณีดังนี้

 • คุณส่งข้อความไปยังรายชื่ออีเมลหรือนามแฝงของกลุ่ม
 • ผู้ดูแลระบบจำกัดใบตอบรับเฉพาะกับคนภายในองค์กรหรือกับคนที่เฉพาะเจาะจงภายนอกองค์กร
 • ผู้รับใช้โปรแกรมอีเมลที่ไม่ซิงค์แบบเรียลไทม์ (เช่น โปรแกรม Post Office Protocol [POP] ที่ซิงค์ตามคำขอเท่านั้น หรือโปรแกรม G Suite Sync)
 • ผู้รับจะส่งคืนใบตอบรับการอ่านในโปรแกรมรับส่งอีเมลโดยใช้ Internet Message Access Protocol (IMAP) และระบบจะไม่ส่งใบตอบรับการอ่านโดยอัตโนมัติ

โปรดอย่าถือว่าใบตอบรับเป็นการรับรองว่าส่งอีเมลสำเร็จ

การได้รับใบตอบรับการอ่านไม่ได้หมายความว่าผู้รับได้อ่านข้อความของคุณแล้วเสมอไป เนื่องจากการทำงานของใบตอบรับจะขึ้นอยู่กับระบบอีเมลที่ผู้รับใช้งานอยู่

เช่น คุณอาจได้รับใบตอบรับการอ่านหากผู้รับที่ใช้โปรแกรมรับส่งอีเมลแบบ IMAP ทำเครื่องหมายข้อความของคุณว่าอ่านแล้ว โดยที่ยังไม่ได้เปิดอ่านข้อความแต่อย่างใด และระบบอีเมลของอุปกรณ์เคลื่อนที่บางระบบที่ไม่ใช่ IMAP อาจไม่ส่งคืนใบตอบรับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
17
false