Pranešimo apie perskaitytą el. laišką užklausos pateikimas arba pranešimo apie perskaitytą el. laišką pateikimas

Ši funkcija pasiekiama, tik jei naudojate „Gmail“ darbe ar mokykloje, kai paskyrą nustato administratorius. Jei naudojate gmail.com paskyrą, pranešimų apie perskaitytą el. laišką funkcija neveiks.

Kad sužinotumėte, kada išsiųstas el. laiškas buvo atidarytas, galite pateikti pranešimo apie perskaitytą el. laišką užklausą. Pranešimas apie perskaitytą el. laišką siunčiamas kaip el. laiškas nurodant laiką ir datą, kada pranešimas buvo atidarytas.

Pranešimo apie perskaitytą el. laišką užklausos pateikimas

 1. Kompiuteryje atidarykite „Gmail“.
 2. Spustelėkite Sukurti.
 3. Kurkite el. laišką kaip įprastai. 
 4. Apačioje dešinėje spustelėkite „Daugiau parinkčių“ Daugiau siuntimo parinkčių ir tada Pateikti pranešimo apie perskaitytą el. laišką užklausą
 5. Siųskite pranešimą.

Svarbu: visi pranešimai apie perskaitytus el. laiškus bus pateikti gautuosiuose. Asmeniui, kuriam išsiuntėte pranešimą, gali reikėti patvirtinti pranešimą apie perskaitytą el. laišką, prieš jums pranešant.

Pranešimo apie perskaitytą el. laišką pateikimas

Jei gaunate pranešimą, kuriame pateikta pranešimo apie perskaitytą el. laišką užklausa, ir organizacija nori, kad jį pirmiausia patvirtintumėte, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Kompiuteryje atidarykite „Gmail“.
 2. Tikrinkite el. laiškus kaip įprastai.
 3. Jei pranešime nurodoma, kad siuntėjas pateikė pranešimo apie perskaitytą el. laišką užklausą, pasirinkite parinktį.
  • Jei norite dabar siųsti pranešimą apie pristatymą, spustelėkite Siųsti pranešimus apie pristatymą.
  • Jei norite vėliau siųsti pranešimą apie pristatymą, spustelėkite Ne dabar. Jūsų bus paprašyta siųsti pranešimą apie pristatymą kitą kartą atidarius pranešimą.

Patarimas: jei kas nors pateikia pranešimą apie perskaitytą el. laišką, bet jo nematote, pranešimas apie pristatymą buvo išsiųstas automatiškai.

Kada pranešimai apie pristatymą nepateikiami

Pranešimai apie perskaitytus el. laiškus veikia daugelyje el. pašto sistemų, bet negausite šio pranešimo, jei:

 • pranešimą išsiųsite grupės adresatų sąrašui ar alternatyviu el. pašto adresu;
 • administratorius riboja pranešimus apie pristatymą žmonėms organizacijoje arba konkretiems žmonėms už organizacijos ribų;
 • pranešimui apie pristatymą naudojama el. pašto programa, kuri nesinchronizuojama realiuoju laiku (pvz., programa „Post Office Protocol“ [POP], kuri sinchronizuojama tik pagal pareikalavimą, arba „G Suite“ sinchronizavimo programa);
 • gavėjas pateikia pranešimą apie perskaitytą el. laišką el. pašto programoje, naudodamas Interneto pranešimų prieigos protokolą (angl. „Internet Message Access Protocol“, IMAP), ir pranešimai apie perskaitytus el. laiškus nėra siunčiami automatiškai.

Nepasikliaukite pranešimais apie pristatymą norėdami patvirtinti pristatymą

Gavus pranešimą apie perskaitytą el. laišką, tai ne visada reiškia, kad gavėjas perskaitė jūsų pranešimą. Pranešimo apie pristatymą veikimas nustatomas atsižvelgiant gavėjo naudojamą el. pašto sistemą.

Pvz., galite gauti pranešimą apie perskaitytą el. laišką, jei asmuo, naudojantis IMAP prieiga pagrįstą el. pašto programą, pažymi jūsų pranešimą kaip perskaitytą, bet jo neatidaro. Kai kurios ne IMAP prieigos el. pašto sistemos mobiliesiems gali visiškai nepateikti pranešimų apie pristatymą.