Искане или връщане на известие за прочетен имейл

Тази функция е налице само ако използвате Gmail за работа или училище, настроен от администратор. Ако използвате профил в gmail.com, известията за прочетен имейл няма да работят.

За да разберете дали имейлът, който сте изпратили, е бил отворен, можете да поискате известие за прочетен имейл. То се изпраща до вас като имейл с часа и датата на отваряне на съобщението ви.

Искане на известие за прочетен имейл

 1. Отворете Gmail от компютъра си.
 2. Кликнете върху Ново съобщение.
 3. Напишете имейла си както обикновено. 
 4. Долу вдясно кликнете върху „Още опции“ Още опции за изпращане и след това Изискване на разписка при прочитане
 5. Изпратете съобщението си.

Важно: Ще виждате известията за прочетен имейл във входящата си поща. Може да е необходимо човекът, на когото сте изпратили съобщението, да одобри известието за прочетен имейл, преди да бъдете уведомени.

Връщане на известие за прочетен имейл

Ако получите съобщение, което изисква известие за прочетен имейл и организацията ви иска първо да го одобрите:

 1. Отворете Gmail от компютъра си.
 2. Проверете имейлите си както обикновено.
 3. Ако в съобщението е указано, че подателят изисква известие за прочетен имейл, изберете опция:
  • За да изпратите известието в момента, кликнете върху Изпращане на известията.
  • За да изпратите известието по-късно, кликнете върху Не сега. Ще ви бъде поискано да изпратите известието следващия път, когато отворите съобщението.

Съвет: Ако някой изисква известие за прочетен имейл, но не виждате съобщение, известието ви е била автоматично изпратено.

Когато не се връщат известия

Известията за прочетен имейл работят при повечето системи за електронна поща, но няма да получите такова, ако:

 • Изпращате съобщения до групов пощенски списък или псевдоним.
 • Администраторът ви ограничава известията за прочетен имейл към хора в рамките на организацията ви или до конкретни хора извън нея.
 • Получателят използва програма за електронна поща, която не се синхронизира в реално време (като клиентската програма Post Office Protocol [POP], която се синхронизира само при поискване, или програмата G Suite Sync).
 • Получателят връща известие за прочетен имейл с клиентска програма за имейл, която използва Internet Message Access Protocol (IMAP), и известията не се изпращат автоматично.

Не разчитайте на известията за прочетен имейл за удостоверяване на доставката

Получаването на известие за прочетен имейл невинаги означава, че получателят е прочел съобщението ви. Начинът на работа на известие за прочетен имейл зависи от системата за електронна поща, която получателят ви използва.

Например можете да получите известие за прочетен имейл, ако човек, който използва клиентска програма за имейл, базирана на IMAP, означи съобщението ви като прочетено, но не го отвори. Някои мобилни системи за електронна поща, които не са IMAP, може изобщо да не връщат известия.