Chuyển từ lnbox sang Gmail

Để tiếp tục cải thiện sản phẩm, chúng tôi đang nỗ lực để đưa các tính năng tốt nhất từ ​​Inbox vào Gmail. Trong Gmail, bạn sẽ tìm thấy các quy trình công việc tương tự như quy trình bạn yêu thích trong Inbox.  

Lưu ý: Sự hỗ trợ cho Inbox đã kết thúc vào tháng 3 năm 2019.

Sử dụng các tính năng của Inbox trong Gmail

Chúng tôi đã thêm một số tính năng phổ biến của Inbox vào Gmail. 

 • Tạm hoãn email: Hoãn email đến ngày hoặc giờ trong tương lai thuận tiện hơn cho bạn. Hãy tìm hiểu cách tạm hoãn email trong Gmail.
 • Theo dõi (nhắc nhở hoạt động): Đôi khi Gmail di chuyển các email cũ lên đầu hộp thư đến với nội dung đề xuất trả lời hoặc theo dõi. Bạn có thể tìm hiểu cách hiển thị hoặc ẩn những nhắc nhở hoạt động này để theo dõi.
 • Hành động di chuột: Trên máy tính, bạn có thể trỏ vào email trong hộp thư đến và nhanh chóng thực hiện hành động, như lưu trữ hoặc đánh dấu là đã đọc mà không cần mở email.
 • Trả lời thông minh: Trả lời nhanh email bằng cụm từ đề xuất xuất hiện dựa trên email bạn nhận được. Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng tính năng Trả lời thông minh.

Thử trải nghiệm Gmail tương tự như Inbox

Gmail có nhiều tính năng giúp bạn quản lý email theo cách tương tự như Inbox. Nếu đã sử dụng ghim, nhóm hoặc lời nhắc trong Inbox, thì bạn cũng có thể làm những điều sau trong Gmail:

Ghim email

Áp dụng dấu sao hoặc nhãn cho email đã ghim:

 1. Trong Gmail, hãy nhập cụm từ tìm kiếm: label:pinned.
 2. Chọn bất kỳ hoặc tất cả các email bạn muốn đánh dấu để sử dụng sau này.
 3. 'Thêm dấu sao' hoặc áp dụng nhãn.

Nhóm

Bạn có thể sử dụng nhãn và bộ lọc để xác định và nhóm các loại email giống nhau, theo cách tương tự với các nhóm. Để nhóm email trong Gmail, bạn có thể làm như sau:

Áp dụng bộ lọc cho email:

 1. Trong phần Cài đặt của Gmail, hãy mở phần Bộ lọc và địa chỉ bị chặn.
 2. Nhấp vào tùy chọn Tạo bộ lọc mới.
 3. Thêm thông tin định danh vào phần “Có các từ”.

Ví dụ về thông tin định danh:

 • category:forums
 • category:social*
 • label:^smartlabel_receipt*

Lưu ý: Theo mặc định, các danh mục và tab trong Gmail sắp xếp tương tự như các nhóm mặc định trong Inbox.

Lời nhắc

Khai thác thêm sức mạnh của Gmail

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?