Prechod z Inboxu na Gmail

Gmail sa neustále zlepšuje, preto pracujeme na tom, aby sme doň preniesli najlepšie funkcie z Inboxu. V Gmaile nájdete pracovné postupy podobné tým, ktoré ste si obľúbili v Inboxe.  

Poznámka: Podpora Inboxu bola ukončená v marci 2019.

Chcete naplno využívať aplikácie Googlu v práci alebo škole?  Zaregistrujte si skúšobný odber služby Google Workspace bez peňažného poplatku.

 

Používanie funkcií Inboxu v Gmaile

Niektoré obľúbené funkcie Inboxu sme pridali do Gmailu. 

 • Odkladanie správ: Správy si môžete odložiť na neskorší dátum alebo čas, ktorý vám viac vyhovuje. Ako odkladať správy v Gmaile
 • Návrhy k správam (štuchnutia): Gmail príležitostne presúva staré správy navrch doručenej pošty s návrhom, aby ste na ne odpovedali alebo nadviazali. Ako zobraziť alebo skryť tieto štuchnutia k správam
 • Akcie po umiestnení kurzora myši: Na správy v doručenej pošte môžete umiestniť kurzor myši a rýchlo vykonať akciu (napr. správu archivovať alebo označiť ako prečítanú) bez toho, aby ste ich otvorili.
 • Rýchle odpovede: Na správu môžete rýchlo odpovedať pomocou navrhovaných fráz, ktoré sa zobrazia na základe prijatej správy. Ako používať rýchle odpovede

Vyskúšajte prostredie Gmailu podobné ako Inbox

Gmail má mnoho funkcií, ktoré pomáhajú spravovať poštu podobnými spôsobmi ako Inbox. Ak ste v Inboxe používali pripnutia, kategórie alebo pripomenutia, v Gmaile môžete používať tieto funkcie:

Pripnutie správ

Označenie pripnutých správ hviezdičkou alebo štítkom:

 1. Zadajte v Gmaile vyhľadávací dopyt label:pinned.
 2. Vyberte niektoré alebo všetky správy, ktoré chcete označiť na neskôr.
 3. Použite Pridať hviezdičku alebo pridajte štítok.

Kategórie

Rovnaké typy správ môžete identifikovať a zoskupiť pomocou štítkov a filtrov (podobne ako pomocou kategórií). Ak chcete správy v Gmaile zoskupovať do kategórií, postupujte nasledovne:

Filtrovanie správ:

 1. Otvorte v Nastaveniach Gmailu Filtre a blokované adresy.
 2. Kliknite na Vytvoriť nový filter.
 3. Pridajte identifikátor k výrazu „Obsahuje slová“.

Príklady identifikátorov:

 • category:forums
 • category:social*
 • label:^smartlabel_receipt*

Poznámka: Kategórie a karty v Gmaile sú predvolene usporiadané podobne ako predvolené kategórie v Inboxe.

Pripomenutia

Využívajte viac funkcií Gmailu

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
false
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
17
false