Odosielanie správ ako príloh

Správy môžete priložiť k iným e-mailom bez toho, aby ste ich museli najprv stiahnuť. Priložená správa sa zmení na súbor .eml.

Ako to funguje

Keď odosielate správy ako prílohy:

 • Môžete priložiť toľko správ, koľko len chcete.
 • Ak veľkosť súboru prekročí 25 MB, pripojí sa prostredníctvom Disku Google.
 • Keď kliknete na priloženú správu, otvorí sa v novom okne.
 • Bezpečnostný banner sa zobrazí v hornej časti priloženej správy, ktorá bola odoslaná alebo prijatá.

Preposlanie správy ako prílohy

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vyberte požadované správy.
 3. Kliknite na Viac Viaca potom Preposlať ako prílohu.
 4. Do poľa Komu pridajte príjemcov. Príjemcov môžete pridať aj do polí Kópia (Cc) a Skrytá kópia (Bcc).
 5. Pridajte predmet.
 6. Napíšte správu.
 7. Kliknite v dolnej časti na Odoslať.

Poznámka: Ak chcete preposlať správu ako prílohu, môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na správu alebo presunúť príslušný súbor do textovej časti správy.

Odpoveď s priloženou správou

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Otvorte požadovanú správu a potom kliknite na Odpovedať. 
 3. V pravej hornej časti správy kliknite na ikonu rozbalenia Otvoriť v novom okne (rozbaliť) .
 4. Vyberte v doručenej pošte správu, ktorú chcete priložiť. 
 5. Presuňte správu do svojho e-mailu. 
 6. Kliknite v dolnej časti na Odoslať.