Ako funguje váš priestor na Googli

Súčasťou každého účtu Google je priestor s kapacitou 15 GB, ktorý je zdieľaný medzi Gmailom, Diskom Google a Fotkami Google. Ak chcete navýšiť kvótu priestoru, môžete si kúpiť členstvo Google One (ak je k dispozícii). Príležitostne môžete získať ďalší priestor vďaka špeciálnemu promu alebo súvisiacemu nákupu. Prečítajte si, ako priestor uvoľniť alebo inovovať a ako ho využívať.

Čo má vplyv na priestor vášho účtu Google

Čo sa započítava do kvóty priestoru

 • Fotky a videá v pôvodnej kvalite zálohované do Fotiek Google.
 • Fotky a videá vo vysokej kvalite (teraz nazývané Šetrič priestoru) a fotky a videá v expresnej kvalite zálohované vo Fotkách Google po 1. júni 2021. Fotky a videá, ktoré ste zálohovali vo vysokej alebo expresnej kvalite do 1. júna 2021, sa do priestoru vášho účtu Google nebudú započítavať. Ďalšie informácie o tejto zmene
 • Správy a prílohy v Gmaile vrátane priečinkov Spam a Kôš.
 • Súbory na Disku Google vrátane súborov PDF, obrázkov a videí.
 • Nahrávky hovorov zo služby Meet.
 • Súbory vytvorené alebo upravené v aplikáciách na spoločnú tvorbu obsahu, ako sú Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie, Nákresy a Formuláre Google, Diktafón a Jamboard.
  • Súbory vytvorené alebo upravené po 1. júni 2021 sa vám do kvóty započítavajú.
  • Súbory, ktoré boli nahrané alebo naposledy upravené pred 1. júnom 2021, sa vám do kvóty nezapočítavajú.

Tip: Zálohy aplikácie WhatsApp v Androide sa čoskoro budú započítavať do priestoru vášho účtu Google. Ďalšie informácie o zálohovaní aplikácie WhatsApp

Keď prekročíte kvótu, znamená to, že využívate viac priestoru, než máte k dispozícii. Ak prekročíte kvótu priestoru:

 • Nebudete môcť nahrávať nové súbory ani obrázky na Disk Google.
 • Nebudete môcť zálohovať žiadne fotky ani videá do Fotiek Google.
 • Môže to mať vplyv aj na možnosť odosielať a prijímať e‑maily v Gmaile.
 • Nebudete môcť vytvárať nové súbory v aplikáciách na spoločnú tvorbu obsahu, ako sú Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie, Nákresy a Formuláre Google alebo Jamboard. Kým neznížite mieru využitia ukladacieho priestoru, vaše dotknuté súbory nemôže nikto upravovať ani kopírovať.
 • Nebudete môcť zálohovať nové súbory Diktafónu.
 • Poznámka: Naďalej sa však budete môcť prihlásiť do svojho účtu Google a mať k nemu prístup.

Ak máte prekročenú kvótu najmenej dva roky: ak neuvoľníte priestor alebo si ho nekúpite viac, aby ste neprekračovali kvótu, všetok váš obsah v Gmaile, Fotkách Google a na Disku Google (vrátane dokumentov, tabuliek, prezentácií, nákresov a formulárov Google a súborov Jamboardu) môže byť odstránený.

Než váš obsah odstránime, vykonáme tieto kroky:

 • Upovedomíme vás o tom e‑mailom a upozorneniami v službách Googlu. Budeme vás kontaktovať najmenej tri mesiace predtým, než bude obsah spĺňať kritériá na odstránenie. 
 • Poskytneme vám príležitosť predísť odstráneniu obsahu (zaplatením za ukladací priestor navyše alebo odstránením súborov).
 • Poskytneme vám príležitosť stiahnuť si svoj obsah z našich služieb. Prečítajte si viac o tom, ako si stiahnuť svoje údaje na Googli.

Ako sa dostať znova do kvóty

Poskytujeme prístup k nástrojom na správu priestoru, ktoré vám pomôžu zistiť, ako môžete uvoľniť priestor. Ďalšia možnosť, ako uvoľniť priestor, je stiahnuť svoje súbory do vlastného zariadenia a potom ich odstrániť z cloudového priestoru.

Ak chcete mať viac priestoru pre Gmail, Disk a Fotky, môžete prejsť na tarifu Google One s väčším priestorom. 

Časté otázky

Vzťahujú sa tieto pravidlá na účty G Suite alebo Workspace rovnako ako na bežné účty?
Niektoré zmeny týkajúce sa kvóty sa uplatnia na niektoré tarify služieb Google Workspace, G Suite for Education a G Suite pre neziskové organizácie. Prečítajte si náš príspevok v blogu Google Workspace Updates, aby ste zistili, aký vplyv môžu mať tieto zmeny na spomenuté tarify. 
Vzťahujú sa tieto pravidlá na Weby Google, Google Keep a ďalšie aplikácie na tvorbu obsahu, ktoré sa tu neuvádzajú? Ako je to so službami Blogger a YouTube?

Pravidlá proti prekročeniu kvóty priestoru sa nevzťahujú na:

 • Weby Google
 • Google Keep
 • Blogger
 • YouTube

Pravidlá pre nečinnosť sa vzťahujú na všetok obsah vo vašom účte Google a samotný účet.

Mám prekročenú kvótu. Koľko času mi zostáva, než bude môj obsah odstránený? 
Ak sa táto zmena pravidiel bude týkať vášho účtu, v dostatočnom predstihu (najmenej tri mesiace vopred) sa vás pokúsime upozorniť, že môže dôjsť k odstráneniu vášho obsahu. Obsah bude spĺňať kritériá na odstránenie vtedy, keď budete mať dva roky prekročenú kvótu priestoru. Aby ste predišli odstráneniu svojho obsahu, buď znížte využitie priestoru, alebo prejdite na tarifu Google One s väčším priestorom.
Skôr než budú moje údaje odstránené, budete ma o tom informovať? 

Ak sa táto zmena pravidiel bude týkať vášho účtu, najmenej tri mesiace vopred vás upozorníme, že môže dôjsť k odstráneniu vášho obsahu.

Ako môžem zachovať obsah od blízkej osoby po jej úmrtí?

Uvedomujeme si, že mnoho ľudí zomrie bez toho, aby zanechali jasné pokyny, ako spravovať ich online účty. Google môže spolupracovať s najbližšími členmi rodiny a (za určitých okolností) so zástupcami zosnulého používateľa, aby mohol poskytnúť obsah z jeho účtu. Prečítajte si viac o našom procese vyžiadania údajov zosnulého používateľa.

Ak nás chcete vopred informovať, čo sa má stať s vašimi údajmi v prípade vašej smrti alebo dlhodobej nečinnosti, prečítajte si viac o Správcovi neaktívnych účtov.

Tip: Nastavenia Správcu neaktívnych účtov nemajú prednosť pred našimi pravidlami pre neaktívne účty a prekročenie kvóty priestoru.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
9327104983284379456