Завършване на задачи без напускане на съобщение

Можете да използвате динамичния имейл за следните неща:

  • Отговор на събития
  • Попълване на въпросници
  • Преглед на каталози
  • Отговаряне на коментари
  • Актуализиране на имейли за показване на най-новото съдържание

Включване или изключване на динамични имейли

  1. От компютъра си влезте в Gmail.
  2. Изберете горе вдясно „Настройки“ Настройкии след това Преглед на всички настройки.
  3. До „Динамичен имейл“ включете или изключете Активиране на динамичeн имейл.
  4. В долната част на страницата кликнете върху Запазване на промените.
Съвет: Можете да идентифицирате имейл като динамичен, когато виждате светкавица до съобщението.