Pobieranie e-maili na komputer

​E-maile możesz pobierać bezpośrednio na swój komputer. Pobraną wiadomość możesz dołączyć do innego e-maila.

  1. Otwórz Gmaila na komputerze.
  2. Otwórz e-maila.
  3. Kliknij Więcej Więcej.
  4. Kliknij Pobierz wiadomość.
Ważne: aby otworzyć pobrany plik EML, musisz mieć klienta poczty na komputerze.

Wysyłanie e-maili jako załączników

  1. Kliknij Utwórz.
  2. U dołu kliknij Dołącz pliki Attach files.
  3. Wybierz plik i kliknij Otwórz.
  4. Kliknij Wyślij.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?