Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας

​Μπορείτε να κατεβάσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στον υπολογιστή σας. Μετά τη λήψη, μπορείτε να επισυνάψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στο Gmail.
  2. Ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα.
  4. Επιλέξτε Λήψη μηνύματος.
Σημαντικό: Για να ανοίξετε το αρχείο EML που κατεβάσατε, χρειάζεστε ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλ. ταχυδρομείου για υπολογιστή.

Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένα

  1. Κάντε κλικ στη Σύνταξη.
  2. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη αρχείων Attach files.
  3. Επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στο Άνοιγμα.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.