Xem thông tin liên hệ của ai đó

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về những người liên quan đến thư của mình, như số điện thoại hoặc địa chỉ email của họ.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
  2. Chọn một email.
  3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn đúp vào hình ảnh hồ sơ.
  4. Cuộn xuống phần "Thông tin liên hệ".

Xem các cuộc trò chuyện trong quá khứ

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
  2. Chọn một email.
  3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn đúp vào hình ảnh hồ sơ.
  4. Cuộn xuống phần "Tương tác".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?