Zobrazenie niečích kontaktných údajov

Je možné zobraziť si podrobnosti o ľuďoch zo správ, napríklad ich telefónne čísla alebo e‑mailové adresy.

  1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Gmail Gmail.
  2. Vyberte správu.
  3. Vľavo hore dvakrát klepnite na profilovú fotku.
  4. Posuňte zobrazenie nadol na Kontaktné údaje.

Zobrazenie minulých konverzácií

  1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Gmail Gmail.
  2. Vyberte správu.
  3. Vľavo hore dvakrát klepnite na profilovú fotku.
  4. Posuňte zobrazenie nadol na Interakcie.