Zobrazení něčích kontaktních údajů

Podrobnosti o lidech, s nimiž si píšete, například jejich telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, můžete zobrazit přímo ze zpráv.

  1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Gmail .
  2. Vyberte e-mail.
  3. Vlevo nahoře dvakrát klepněte na profilovou fotku.
  4. Přejděte na položku Kontaktní údaje.

Zobrazení starších konverzací

  1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Gmail .
  2. Vyberte e-mail.
  3. Vlevo nahoře dvakrát klepněte na profilovou fotku.
  4. Přejděte dolů na položku Interakce.