กำหนดเวลาส่งอีเมล

คุณสามารถกำหนดระบบให้ส่งอีเมลในภายหลังได้ โดยระบบอาจส่งอีเมลช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้เพียงไม่กี่นาที

สำคัญ: ระบบจะส่งอีเมลตามเขตเวลาที่คุณกำหนดไว้

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 1. ไปที่ Gmail  ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน ที่ด้านซ้ายบน
 3. เขียนอีเมล
 4. คลิกลูกศรลง ตัวเลือกการส่งเพิ่มเติม ที่ด้านซ้ายล่างถัดจาก "ส่ง"
 5. คลิกกำหนดเวลาส่ง

หมายเหตุ: คุณมีอีเมลที่กำหนดเวลาได้สูงสุด 100 ฉบับ

ดูหรือเปลี่ยนอีเมลที่กำหนดเวลาแล้ว

 1. ไปที่ Gmail  ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกกำหนดเวลาแล้ว กำหนดเวลาแล้ว ที่แผงด้านซ้าย
 3. เลือกอีเมลที่ต้องการเปลี่ยน
 4. คลิกยกเลิกการส่งที่ด้านบนขวาของอีเมล
 5. เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามต้องการ
 6. คลิกลูกศรลง ตัวเลือกการส่งเพิ่มเติม ที่ด้านซ้ายล่างถัดจาก "ส่ง"
 7. คลิกกำหนดเวลาส่งและเลือกวันที่และเวลาใหม่

ยกเลิกอีเมลที่กำหนดเวลาแล้ว

 1. ไปที่ Gmail  ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกกำหนดเวลาแล้ว กำหนดเวลาแล้ว ที่แผงด้านซ้าย
 3. เลือกอีเมลที่ต้องการยกเลิก
 4. คลิกยกเลิกการส่งที่ด้านบนขวาของอีเมล

หมายเหตุ: อีเมลที่กำหนดเวลาแล้วจะกลายเป็นร่างจดหมายเมื่อถูกยกเลิก

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก