เรากําลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนชื่อ "ห้องแชท" ของ Google Chat เป็น "พื้นที่ทำงาน" ซึ่งอาจใช้เวลาสักพักกว่าการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏทุกที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดเวลาส่งอีเมล

คุณตั้งเวลาส่งอีเมลในภายหลังได้ โดยระบบอาจส่งอีเมลช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้เพียงไม่กี่นาที

สำคัญ: ระบบจะส่งอีเมลตามเขตเวลาที่คุณกำหนดไว้

 1. เปิดแอป Gmail ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเขียน เขียน ที่ด้านขวาล่าง
 3. เขียนอีเมล
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านบนขวา
 5. แตะกำหนดเวลาส่ง แล้ว เลือกตัวเลือก

หมายเหตุ: คุณมีอีเมลที่กำหนดเวลาได้สูงสุด 100 ฉบับ 

ดูหรือเปลี่ยนอีเมลที่กำหนดเวลาแล้ว

 1. เปิดแอป Gmail ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว กำหนดเวลาแล้ว
 3. เลือกอีเมลที่ต้องการเปลี่ยน แล้ว ยกเลิกการส่ง
 4. แตะที่อีเมลนั้นอีกครั้ง
 5. เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามต้องการ
 6. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านบนขวา
 7. แตะกำหนดเวลาส่ง แล้ว เลือกตัวเลือก

ยกเลิกอีเมลที่กำหนดเวลาแล้ว

 1. ไปที่แอป Gmail ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู เมนู แล้ว กำหนดเวลาแล้ว
 3. เปิดอีเมลที่ต้องการยกเลิก
 4. แตะยกเลิกการส่ง

หมายเหตุ: อีเมลที่กำหนดเวลาแล้วจะกลายเป็นร่างจดหมายเมื่อถูกยกเลิก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
17
false