กำหนดเวลาส่งอีเมล

คุณสามารถกำหนดระบบให้ส่งอีเมลในภายหลังได้ โดยระบบอาจส่งอีเมลช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้เพียงไม่กี่นาที

สำคัญ: ระบบจะส่งอีเมลตามเขตเวลาที่คุณกำหนดไว้

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 1. เปิดแอป Gmail ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเขียน ที่ด้านขวาล่าง
 3. เขียนอีเมล
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 5. แตะกำหนดเวลาส่ง จากนั้น เลือกตัวเลือก

เคล็ดลับ: คุณมีอีเมลที่กำหนดเวลาได้สูงสุด 100 ฉบับ 

ดูหรือเปลี่ยนอีเมลที่กำหนดเวลาแล้ว

 1. เปิดแอป Gmail ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู  จากนั้น กำหนดเวลาแล้ว
 3. เลือกอีเมลที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้น ยกเลิกการส่ง
 4. แตะที่อีเมลนั้นอีกครั้ง
 5. เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามต้องการ
 6. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 7. แตะกำหนดเวลาส่ง จากนั้น เลือกตัวเลือก

ยกเลิกอีเมลที่กำหนดเวลาแล้ว

 1. ไปที่แอป Gmail ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเมนู จากนั้น กําหนดเวลาแล้ว
 3. เปิดอีเมลที่ต้องการยกเลิก
 4. แตะยกเลิกการส่ง

เคล็ดลับ: อีเมลที่กำหนดเวลาแล้วจะกลายเป็นร่างจดหมายเมื่อถูกยกเลิก

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก