Naplánovanie odoslania správ

Môžete naplánovať, aby sa správy odoslali neskôr. Naplánované správy môžu byť odoslané niekoľko minút po naplánovanom čase.

Dôležité: Správy budú odoslané podľa časového pásma, v ktorom ste ich naplánovali.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Gmail Gmail.
 2. Vpravo dole klepnite na Napísať správu Napísať správu.
 3. Vytvorte správu.
 4. Vpravo hore klepnite na Viac Viac.
 5. Klepnite na Naplánovať odoslanie a potom vyberte možnosť.

Poznámka: Môžete mať až 100 naplánovaných správ. 

Zobrazenie alebo zmena naplánovaných správ

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Gmail Gmail.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Naplánované.
 3. Vyberte správu, ktorú chcete zmeniť a potom Zrušiť odoslanie.
 4. Znova klepnite na danú správu.
 5. Vykonajte zmeny.
 6. Vpravo hore klepnite na Viac Viac.
 7. Klepnite na Naplánovať odoslanie a potom vyberte možnosť.

Zrušenie naplánovaných správ

 1. Prejdite v iPhone alebo iPade na aplikáciu Gmail Gmail.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Naplánované.
 3. Otvorte správu, ktorú chcete zrušiť.
 4. Klepnite na Zrušiť odoslanie.

Poznámka: Naplánovaná správa sa po zrušení zmení na koncept.