Насрочване на имейли за изпращане

Можете да насрочите имейлите си за изпращане по-късно. Насрочените имейли може да се изпратят няколко минути след насрочения час.

Важно: Имейлите ви ще бъдат изпратени въз основа на часовата зона, в която сте ги насрочили.

 1. Отворете приложението Gmail на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете „Ново съобщение“ Ново съобщение долу вдясно.
 3. Създайте имейла си.
 4. Докоснете „Още“ Още горе вдясно.
 5. Докоснете Насрочване на изпращане и след това изберете опция.

Забележка: Можете да имате до 100 насрочени имейла. 

Преглед или промяна на насрочените имейли

 1. Отворете приложението Gmail на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете иконата за меню Меню и след това Насрочени.
 3. Изберете имейла, който искате да промените и след това Анулиране на изпращането.
 4. Докоснете имейла отново.
 5. Направете промените си.
 6. Докоснете „Още“ Още горе вдясно.
 7. Докоснете Насрочване на изпращане и след това изберете опция.

Анулиране на насрочени имейли

 1. Отворете приложението Gmail на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете иконата за меню Меню и след това Насрочени.
 3. Отворете имейла, който искате да анулирате.
 4. Докоснете Анулиране на изпращането.

Забележка: Когато анулирате насрочен имейл, той се превръща в чернова.