Tworzenie nazwy użytkownika

Jeśli rejestrując się na koncie Google lub w Gmailu zobaczysz komunikat „Ta nazwa użytkownika jest niedozwolona”, postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami.

Uwaga: aliasy „abuse” i „postmaster” są zastrzeżone i nie można ich używać jako nazw użytkownika ani aliasów. Więcej informacji znajdziesz w naszych zasadach dotyczących zwalczania spamu i nadużyć.

Limit znaków

Wybierz nazwę użytkownika liczącą 6–30 znaków. Może ona składać się z kombinacji liter, cyfr i symboli.

Znaki specjalne

  • Nazwa użytkownika może zawierać litery (a–z), cyfry (0–9) i kropki (.).

  • Nazwa użytkownika nie może zawierać ampersandów (&), znaków równości (=), podkreśleń (_), apostrofów ('), łączników (-), znaków plus (+), przecinków (,), nawiasów (<>), ani dwóch lub więcej kropek (.) obok siebie.

  • Nazwa użytkownika może rozpoczynać się lub kończyć znakiem niealfanumerycznym, z wyjątkiem kropki (.). Wszystkie kropki na innych pozycjach w adresie Gmail nie wpływają na jego interpretację.

 

Więcej informacji na temat zmieniania nazwy użytkownika znajdziesz w naszym Centrum pomocy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?