יצירת שם משתמש

If you see "Username not allowed" when you sign up for your Google Account or Gmail, follow these guidelines.

הערה: "Abuse" ו-"Postmaster" הן כתובות שמורות ולא ניתן להשתמש בהן כשמות משתמש או ככתובות אימייל חלופיות. מידע נוסף זמין במדיניות שלנו בנושא ספאם ושימוש לרעה.

Character length

Choose a username 6–30 characters long. Your username can be any combination of letters, numbers, or symbols.

Special characters

  • שמות משתמש יכולים להכיל אותיות (a-z), מספרים (0-9) ונקודות (.).
  • שמות משתמש לא יכולים להכיל אמפרסנד (&), סימן שוויון (=), קו תחתון (_), גרש ('), מקף (-), סימן פלוס (+), פסיק (,), סוגריים זוויתיים (<,>) או יותר מנקודה אחת (.) ברצף.
  • שמות משתמש יכולים להתחיל או להסתיים בתווים שאינם אלפאנומריים, פרט לנקודות (.). למעט הכלל הזה, אין חשיבות לנקודות בכתובות Gmail.

Visit our Help Center for more information on how to change your username.