Δημιουργία ονόματος χρήστη

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "το όνομα χρήστη δεν επιτρέπεται" κατά την εγγραφή σας για τον Λογαριασμό σας Google ή το Gmail, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Σημείωση: Τα ψευδώνυμα “Abuse” και “Postmaster” είναι δεσμευμένα και δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως ονόματα χρήστη ή ψευδώνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική ανεπιθύμητου περιεχομένου και κατάχρησης.

Όριο χαρακτήρων

Επιλέξτε ένα όνομα χρήστη που αποτελείται από 6-30 χαρακτήρες. Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών ή συμβόλων.

Ειδικοί χαρακτήρες

  • Τα ονόματα χρήστη μπορούν να περιέχουν γράμματα (a-z), αριθμούς (0-9) και τελείες (.).
  • Τα ονόματα χρήστη δεν μπορούν να περιέχουν συμπλεκτικό σύμβολο (&), σύμβολο ίσον (=), σύμβολο υπογράμμισης (_), απόστροφο ('), παύλα(-), σύμβολο συν (+), κόμμα (,), αγκύλες (<,>) ή περισσότερες από μία τελείες (.) στη σειρά.
  • Τα ονόματα χρήστη μπορούν να ξεκινούν ή να τελειώνουν με μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες εκτός από τελείες (.). Εκτός από αυτόν τον κανόνα, οι τελείες (κουκκίδες) δεν επηρεάζουν τις διευθύνσεις Gmail.

Επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του ονόματος χρήστη σας.